Hoppa till huvudinnehåll

DenCitys lösningar skall vara attraktiva och tillgängliga för alla

tisdag, juni 4, 2019

Under konsortiemötet i DenCity som hölls den 7e maj så genomfördes en workshop inom social hållbarhet. - Social hållbarhet är något många upplever som något luddigt, mycket tror jag för att det inte finns någon direkt definition, beskriver Frida Åberg Utvecklingsledare stadsutveckling, Göteborg stad, som höll i workshopen.

Analysmodellen som användes den 7e maj är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. Social Konsekvens Analys (SKA) samt Barn Konsekvens analys (BKA) var verktyget som användes och är välbeprövat av bland annat Göteborgs Stad. Modellen används för att få ökad kunskap om platsen och för att identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand i planarbetet. Den används också för att ta fram åtgärder/förslag och för att konsekvens beskriva olika förslag till förändring.

Stadsbyggnadskontoret arbetar för att skapa en sammanhållen stad som främjar god hälsa med plats för samspel, och som underlättar möjligheten att utveckla en positiv identitet och att leva ett gott vardagsliv oberoende av livssituation.

- Målet med DenCitys lösningar skall vara att de är attraktiva och tillgängliga för alla människor i den täta staden. Det är därför viktigt att lyfta blicken och se utanför sin egen målgrupp och livssituation för att förstå hur lösningarna i projektet kan komma att påverka samspelet och sammanhållningen  i människors vardagsliv, förklarar Andreas Josefsson, projektledare DenCity, CLOSER. 

Läs mer om DenCity