Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

CLOSER delaktig i EU-konferens om järnväg

Den 22-23 oktober anordnades Shift2Rail Innovation Days, ett event som fokuserade kring den europeiska järnvägen och de innovationer som tagits fram för att stärka dess utveckling. Tillsammans med Trafikverket, Deutsche Bahn och KTH presenterade CLOSER projektet FR8HUB.
Jan Bergstrand, Anders Ekmark och Anna Björkman.

FR8HUBs syfte är att arbeta med teknisk utveckling för europeisk järnväg och hur dessa strategiskt kan implementeras i tågindustrin. FR8HUB avslutas i vinter men en del av de teknologier som tagits fram inom projektet kommer utvecklas i andra Shift2Rail-projekt. 

Anna Björkman, projektledare CLOSER, modererade FR8HUBs session från Lindholmen Science Park tillsammans med Jan Bergstrand, ansvarig IP5 i Shift2Rail i Sverige, Trafikverket och Anders Ekmark, strategisk planerare och projektledare, Trafikverket. De presenterade teknologier och resultat från FR8HUBs åtta arbetspaket samt reflekterade över visionen för Innovationsprogram 5, som FR8HUB är en del av.

Shift2Rail Innovation Days är ett viktigt event som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring möjligheter och utmaningar inom järnvägssystemet. Det känns bra att CLOSER kan ta en aktiv roll i ett så pass stort event och visa på resultat från de projekt vi är med och koordinerar, säger Anna Björkman.

FR8HUBs session har uppmärksammats internationellt bland både partners och organisatörer som välplanerad och väl utförd.

- För att skapa så stor nytta som möjligt och nå den vision som satts upp inom Shift2Rail är just dessa tillfällen väsentliga för att förankra resultat och öka kännedom om tekniker och strategier som tagits fram för att möjliggöra en säker och hållbar järnväg i Europa, fortsätter Anna.

Förhoppningen är att nästa Shift2Rail-event kan ske på plats i Bryssel.

Ta del av inspelningarna från eventet här