Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Branschen redo att köra HCT

Initiativen för att öka hållbarheten runtom i samhället är otaliga och inom transportsektorn finns flera lösningar som är redo att tas i bruk. High Capacity Transports (HCT) är ett område som ser i princip redo ut att rulla i gång. Men än är vi inte riktigt där. Men vad är det då som behövs och vilken potential har HCT?

Kort sagt kan man säga att HCT går ut på att öka mängden gods som kan transporteras i en sändning. Under Nordisk HCT Årskonferens, fick vi höra mer om detta, vilka framsteg som görs och vad som saknas för att kunna skala upp. Och inte minst påpekades fördelarna med uppskalad HCT.

– Erfarenheten säger oss att HCT-transporterna leder till minskade utsläpp per transporterat ton, säger hannamelander.jpg Hanna Melander, Quality and Environmental Manager på Schenker, som i sitt framförande under Nordisk HCT Årskonferens även pekade på fler fördelar som färre antal lastbilar på vägarna och genom det högre säkerhet.

Enligt tester och beräkningar kan HCT ge en minskning av koldioxidutsläpp för transporterna med upp till 20 procent, beroende på utbyggnad och teknik. Just hur mycket av transporterna som kan nyttja HCT-innovationer blir viktigt.

– Vi ser potential på nätverksnivå. Ett specifikt fordon kan få ner utsläppen mariano_0.jpgmed 30 procent men de är inte alltid lönsamma, eftersom man inte alltid har så mycket gods. Om vi fick införa HCT på utpekade delar i vårt TBO-nätverk skulle våra totala koldioxidutsläpp minska med sex till åtta procent, säger Maria Nilsson Öhman, Sustainability Manager på DHL Freight.

Översikt viktigt i tekniska innovationen

Men exakt hur stora CO2-minskningar man kan göra beror på vilken teknik som används. Och på tekniksidan har man kommit långt. Maria Nilsson Öhman och Hanna Melander har båda många exempel som duotrailers, olika typer av biobränslen och inte minst elektrifiering. För det sistnämnda behövs det dock en ny infrastruktur för att leverera el.

Patrik Klintbom, senior forskare på RISE och Research Director Technology inom Triple F programmet, ser även han att det finns många nya tekniker som är bra, men manar till att hålla blicken högt.

patrik.jpg– Om lösningarna ska bli så effektiva som möjligt måste vi titta på vilken tidshorisont vi har och dessutom på vilken typ av systemgräns man drar. Vi måste klara att ta de små stegen utan att tappa bort de större stegen på en längre tidshorisont, orka hålla många bollar i luften och utvecklas tillsammans, säger Patrik Klintbom.

Flera fördelar men några hinder

För speditörerna och transportförmedlarna finns det flera fördelar med HCT. Hållbarhetsvinsterna är som tidigare nämnt stora och transporter med högre kapacitet innebär också färre transporter, vilket sparar pengar. Men först måste viktiga sträckor godkännas för HCT – och långt ifrån alla vägar är aktuella för det.

I dagsläget är flera aktörer i startblocken och väntar på att få köra igång.

– Det finns en frustration över att det går så långsamt. Många har kommit fram till samma slutsats – att det här är en bra väg att gå. Men det tar tid för det att bli verklighet och den tiden har vi inte, säger Hanna Melander.

Även hos DHL finns det en otålighet kring att få komma vidare.
– Det är ren politik nu. Fordonstillverkarna är redo, vägarna utpekade och vi vill köra. Men ansökningsprocesserna är så tungrodda och vi måste vänta på politiska beslut som kanske inte kommer, säger Maria Nilsson Öhman, som också lyfter att järnvägens kompletterande funktion och potential också bör lyftas in i planeringen inom HCT.

Vägen framåt

För att företagen ska komma ur startblocken behövs det bland annat klartecken för att få köra med längre och tyngre fordon på utpekade vägar. Trafikverket har redan utrett längre fordons effekter och rekommenderar regeringen att tillåta dessa. Om dessa och tyngre fordon skulle godkännas finns det en möjlighet för företag att växla upp. Tankarna kring vad detta skulle innebära och hur beslutsvägarna kan utvecklas och effektiviseras är i full gång.

– Ibland blir det konflikter när det finns olika policyer som går emot varandra. Vissa utvecklas snabbare än andra och det blir lätt frustrerande när vi har teknik som vi inte kan använda. Så för att det ska fungera så bra som möjligt handlar mycket om att regelverk och långsiktigt policyarbete ska vara sammansvetsade med innovationen. Och även vara internationellt gångbart, säger Patrik Klintbom.

Och just det internationella perspektivet är viktigt att komma ihåg.

– Kommer det ett beslut som öppnar upp, då är potentialen för minskade koldioxidutsläpp i Sverige några procent. Men på europeisk nivå – vilken potential det finns där! Kan vi bara öppna upp för våra vikter och längder i Europa har vi en enorm potential för klimatet, säger Maria Nilsson Öhman.

Att det är hög potential gällande HCT i alla de nordiska länderna är tydligt från det som presenterades av Vesa Männistö, Trafikledsverket Finland, Elin Norby, Vegvesendet, Norge, Martin Frimann Mortensen, Vejdirektoratet, Danmark och Kenneth Natanaelsson, Trafikverket.