Hoppa till huvudinnehåll

Betydelsen av konsolideringsinsatser i tätbefolkade städer

fredag, november 8, 2019

I framtiden kommer vi att se fler tätbefolkade städer med fler leveranser och fler människor. Det är därför oerhört viktigt att skapa samarbeten som samordnar transporter av gods och människor. Vi måste arbeta närmare med våra grannar i vår egen stad, vår region, vårt land och även inom Norden.

Detta var ämnen som fanns på dagordningen när CLOSER och Trafikverket var värdar för konferensen: ”Klimatsmart citylogistik i Norden”.

Professor Michael Browne från Göteborgs universitet förklarar betydelsen av att lära av varandra och att inte se hinder på grund av att städer ser olika ut i olika delar av världen.

- Vi måste se förbi dessa gränser och olikheter och bli bättre på att hitta likheter och möjligheter utanför våra städer och projekt och arbeta närmare varandra, säger Browne. 

Browne betonade komplexiteten i dessa frågor och att vi måste se till att alla intressenter arbetar mot samma mål redan från början. Om vi gör detta kan vi också använda olika transportlösningar när vi transporterar varor och människor. 

- Detta är en av de största utmaningarna, men också lösningen på många av våra problem, eftersom fler varor och människor transporteras än någonsin tidigare. Utrymmet är begränsat, så vi måste ompröva hur vi använder det. Lastbilar måste till exempel vara en del av beräkningen, säger Browne. 

Browne förklarar hur de nordiska länderna lyssnar på varandras synpunkter och därigenom lär sig av andra städer. En annan positiv aspekt som Browne, som också arbetar i Storbritannien, märkt i Göteborg, är att företag och den offentliga sektorn arbetar mycket närmare varandra än han är van vid i London. 

Riktlinjer

Den svenska myndigheten Boverket har fått i uppdrag av den svenska regeringen att kartlägga den fysiska planeringen av godstransporter, analysera situationen och sedan föreslå möjliga åtgärder. Utvecklingen av en nationell guide (LÄNK) för att utveckla planering och samordning av godstransporter ingår också i detta uppdrag. Detta riktar sig till kommuner, landsting och regionala myndigheter och syftar till att underlätta lokal och regional infrastrukturplanering. 

- Det är planerat att vara klart i början av 2020 och det är ett dokument som kommunerna länge velat ha eftersom det finns en brist på kunskap om god planering i svenska kommuner idag, förklarar Magnus Jacobsson från Boverket. 

Norge har stött på samma hinder som Sverige, och genom Norsulp-projektet genomfördes en rad workshops som visade på kommunernas behov av riktlinjer. 

Så även om Michael Browne kan se att de nordiska länderna är bra på att arbeta tillsammans, kan de fortfarande bli bättre på att arbeta tillsammans med företag och lyssna och lära av varandras erfarenheter. Både rapporten från svenska Boverket och det nationellt finansierade projektet Norsulp i Norge, kommer att innehålla exempel och fakta så att rapporterna blir enkla att använda för kommunerna. 

Konsolidering av frakten i städerna 

Ett område av stort intresse är konsolideringscentrum och två experter inom detta område är Louise Larsson, Älvstranden Utveckling i Göteborg och Tale Ørving, Institutet för transportekonomi i Oslo. 

Larsson förklarar att konsolidering är avgörande för att lösa logistiken i dagens städer, där behovet av godslogistik växer snabbt. 

 - Hur vi löser transportbehovet är nyckeln när vi bygger allt mer tätbefolkade städerna, inte för

transporternas skull utan för att skapa en hållbar och attraktiv stad som människor vill bo i, fortsätter Larsson. 

Hon förklarar betydelsen av att lösa problemet med den sista kilometern. Det här är exakt vad de gör i Lindholmsleveransen 2.0 som är en del av DenCity-projektet. Denna konsolideringslösning kommer att konsolidera och leverera varor till privatpersoner, företag, skolor och offentliga myndigheter belägna i Lindholmen. (Ett område i centrala Göteborg som är stort som en liten stad.) Eftersom testet är en del av DenCity-projektet, där lösningar med både smarta postlådor och vattenvägar testas, kommer man i framtiden undersöka möjligheterna att också ansluta till dessa lösningar. 

Ørving har varit med och skapat en lösning som kallas Oslo City hub, ett konsolideringscenter som ligger precis utanför Oslo. Centret är skapat av rörliga havscontainrar som tar mindre än en månad att bygga. Idag har centret ett strategiskt läge intill huvudvägen, men om detta hade visat sig inte vara en bra plats, hade det varit möjligt att flytta det. Ørving är övertygad om att projektets framgång beror på det stora offentliga stödet, dess enkla och flexibla design och det faktum att de hittat en bra plats från början. En ytterligare faktor var en bra mix av partners när det gäller kompetens och förtroende.

En fråga som ofta diskuteras är om centralt belägna platser ska ockuperas av ett konsolideringscenter. Ørving har en lösning som innebär att räddningsområden i en stad kan användas för ”Oslo City hub solution”. I Paris använder man till exempel bensinstationer som inte längre används. 

Se och ladda ner Presentationerna här