Hoppa till huvudinnehåll

Återvinningscentral på älven fortsätter i Göteborg

måndag, januari 20, 2020

Den flytande återvinningscentralen, som trafikerat Göta älv, blir kvar ytterligare en period. Det står klart sedan Göteborgs Stad färdigställt 2020 års budget.
- Det finns ett stort intresse både hos allmänheten och från politiken att vi har en ändamålsenlig och bra avfallshantering, säger Marianne Erlandsson, Förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Fler än 2500 personer besökte den flytande återvinningscentralen när den under några veckor i höstas la till vid centrala kajplatser i Göteborg. Nu är det beslutat att pråmen fortsätter att köras även under våren 2020 för att förhoppningsvis bli en fast del av Göteborgs återvinningssystem

Det är bra att staden uppmärksammar vårt utvecklingsarbete. Idag är den flytande ÅVC:n en del av projektet DenCity, där lösningar för hållbara person- och godstransporter utvecklas och prövas. 

Får fortsätta

Om staden ska klara uppsatta miljö- och klimatambitioner behöver det bli enklare för göteborgarna att återvinna sitt avfall. Därför behövs, enligt budgetbeslutet, fler återvinningsstationer där den flytande återvinningscentralen på älven får fortsätta. På så vis blir det möjligt att nå återvinningen med cykel, kärra eller gåendes samtidigt som befintliga anläggningar avlastas. (Göteborgs stads budget 2020). 

- För utvecklingsarbetet avsätter vi drygt 1,3 miljoner 2020. Den större delen går till att driva pråmen, fortsätter Marianne Erlandsson, Förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

I höst kommer staden att utvärdera resultatet av satsningen med en flytande återvinningscentral. Därefter tas beslut om pråmlösningen blir en del av stadens samlade återvinningsstationer och därmed ska ingå i ordinarie drift eller ej.

Läs mer om projektet Yteffektiva transportlösningar här

Läs mer om DenCity här