Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lagkrav

Lastbil vid vatten

Digitalisering och automatisering driver stora förändringar inom logistikindustrin. En förutsättning för att kunna optimera flöden och åstadkomma effektiva logistiklösningar är att data kan delas såväl vertikalt som horisontellt.

Men att dela data mellan olika aktörer ses ofta som problematiskt och lagstiftning är ett hinder som ofta nämns.  I flertalet av de fall som studeras inom HITS fungerar lagstiftning och regelverk både som möjliggörare och hinder. 

Mål:
I detta arbetspaket arbetar man med att förstå den juridiska aspekten kring dynamiska fordon och samlastningshubbar samt hur rättigheter och skyldigheter i logistikkedjan kommer att påskynda datadelning och samarbeten.

Om framtidens leveranser sker med autonoma lastbärare, hur vet avsändaren att rätt vara levereras till rätt mottagare? Vad händer om mottagaren upptäcker att varan har skadats under leveransen? I dag sker överlämning av varor mellan två personer som direkt kan diskutera saken. Men om mottagaren inte är på plats och leverantören är ett autonomt fordon – vad gäller då? När övergår det juridiska ansvaret från avsändare/leverantör till mottagare?

Arbetspaketet fokuserar på de juridiska frågorna i en värld där varor levereras och tas emot utan någon mänsklig inblandning. Först och främst kartläggs befintliga lagar/regler och hur de fungerar i en ny situation. Det gäller även lagar som är på väg att träda i kraft. Eftersom datadelning är en huvudfråga inom projektet så läggs stor vikt vid den frågan. Men även konkurrensrätt och den ökade hanteringen av information om gemensamma kunder är viktig. Samkörning av data blir nödvändigt för att logistiken ska flyta så effektivt som möjligt.

Det andra huvudområdet, fordon och logistik, undersöker hur den fysiska hanteringen av paket påverkas och hur/om elektroniska följesedlar kan säkerställa att rätt mottagare tar emot rätt vara? Kanske kommer många små lastbärare med låsta fack fungera som ett rullande lager där mottagaren öppnar och plockar ut sin vara när det passar? Hur gör man med returer? Och hur fungerar ett sådant system i stor skala t.ex i ett shoppingcentra med många butiker på flera våningar?

HITS-projektet letar efter lösningar som är miljömässigt hållbara. Idag kan data läsas om klimatpåverkan för specifika varor och specifika transporter. Tänk om vi kunde samköra dessa båda för att få fram den totala klimatpåverkan för att hitta bästa lösningen för miljön.

Arbetspaketledare: Kristina Andersson, RISE