Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Scenarios för system-, flödes- och fordonsdesign

Truck driving
Bild: Scania

Hur ska fordonen se ut när de transporterar gods från Hub till slutkund? Det var första frågan för detta arbetspaket. Stora eller små lastbärare? Den första delen av projektet visare att det nog är smartast med mindre.

Projektet har arbetat fram fyra olika scenarier för små fordon. Och med små tänker de sig i lastpallsstorlek. Av de olika scenarierna är det ett som projektet fokuserar på i nuläget. Då ser man att leveranser från en mottagningshub sker med en lastbärare som tar paket i en korg till en mottagande butik. Samma lastbärare som levererar paket till mottagaren tar med sig returer (varor, skräp,etc.) till centralen där det väntande fordonet tar med sig returer från Hubben. Avfall levereras till särskilda stationer. 

Nu går projektet vidare. Störst intressefokus läggs på själva momentet leverans/mottagning. Hur sker det och vilka utmaningar uppstår i den interaktionen? Vilka gränssnitt måste man ta hänsyn till?

I denna fas kommer de fokusera på Arenastaden/Mall of Scandinavia och hur godset ska komma från de tre Hubbar som finns de sista metrarna till mottagarna. Det blir också alltmer tydligt att fler AP måste samarbeta för att se helheten av de utmaningar som uppstår. Fördelen med Arenastaden är avgränsade korridorer där autonoma fordon kan testas utan att påverka övriga trafikanter.