Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Smarta och hållbara hubblösningar genom nattleveranser

Night time delivery
Bild: Scania

I HITS-projektet fokuserar detta arbetspaket på att kunna leverera gods under off peak-tider med mindre elfordon och cyklar. Exempelvis kan gods levereras med elfordon under nattetid för minimal störning i trafiken.

Frågeställningar i arbetspaketet: Detta är ett utmanande område eftersom det redan fungerar och många av ändringsförslagen kommer inledningsvis verka krångliga för de inblandade. Men målet är att transporter ska ske utanför rusningstid och gärna på nätter för att ge ett smidigare transportflöde. Och med nattrafik avlastas den redan intensiva personbilstrafiken. Men samtidigt uppstår några nya frågeställningar/utmaningar.

Den första utmaningen är förstås hur godset ska tas emot på natten. Både transporten och hanteringen måste vara tyst så att man inte stör de boende. Bemannade stationer är dyrt. Hur löser vi det med obemannade stationer? Hur signerar man att godset levererats och vem har ansvaret om något blir fel?

Den andra utmaningen är att de flesta kunder är nöjda med hur det fungerar idag och har löst leveranserna. Hur kan de ändra uppfattning så att själva transporten kan bli mer lönsam när det kostar mer eller blir sämre service för mottagaren? Hur kan vi se vilken metod som är mest lönsamt totalt sett?

Den tredje utmaningen är att inne i städerna finns det inte några lagringsutrymmen där gods kan levereras på natten. Godset som levereras på dagen går rakt in i affären. Om godset ska levereras på natten, var ska det då ställas? Och ska gods som levereras till en distributionscentral utanför staden på natten levereras till kund först nästa natt via en central HUB, 24 timmar senare?

Nästa steg: Arbetspaketet går vidare med tre spår:

  • Det första fokuserar på leveranser till obemannade stationer där det finns plats att ställa godset. Lösningar som tex. digitala nycklar och tyst hanteringsutrustning testas.
  • Det andra spåret samarbetar med fler AP för att se hur leveranser kan ske i Arenastaden med autonoma fordon och samverkande datasystem.
  • Det tredje är en utveckling av mobila hubbar som följer med flödet av gods. Detta är i sin linda och många frågor kring lösningar, flöden, gods, lagring måste tas hänsyn till. Att intervjua de som påverkas blir ett första steg.

Arbetspaketledare: Magnus Blinge, Scania