Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digital infrastruktur och datadelning

Lastbil vid vatten
Bild: Scania

Arbetspaket 4 i projektet HITS har som syfte att etablera ny kunskap och utforska lösningar för digitala och organisatoriska lösningar för datadelning och optimering av flöden.

Vad för lösningar behövs - för vem? Detta var den första frågan som definierades inom arbetspaket 4. Och efter en design sprint, idégenerering och några grupparbeten kring fysiska och digitala flöden på ett shopping center och i en region presenterades 4 olika koncept. De var ganska lika och byggde på system till system tankar. En första utmaning är att göra det skalbart och då måste fler exempel studeras. Är konceptet applicerbart och intressant för andra? Är det rättsligt ok? Går det att förädla (ner till 2 koncept). De två flöden som studeras är ganska lika vad gäller digitala lösningar, men mer olika när det gäller leverantörernas avtal.

Arbetspaketet jobbar vidare på tre fronter: Vidareutveckling och mervärdesanalys av koncept för senare prototyptester, analys av datautbytes-interface, systemarkitektur och ”expertsystem”  samt ta in feedback och insikter från en större grupp intressenter. Det finns många öppna frågor där det gäller att identifiera för- och nackdelar för alla inblandade. Det kräver transparens i alla led.

Arbetspaketledare: Peter Georén, KTH