Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

IVL - Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande forskningsinstitut som ägs av en stiftelse grundad av den svenska staten och näringslivet. IVL grundades 1966 och har sedan dess arbetat med att utveckla lösningar på miljöproblem på både nationell och internationell nivå. Institutet har Sveriges bredaste miljökompetens och har runt 300 anställda, vilket gör IVL till ett ledande institut för tillämpad miljöforskning och konsultverksamhet.

IVL arbetar med forskning och konsultuppdrag inom följande områden: Naturresurser, klimat och miljö, Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik, Hållbar stadsutveckling.

Mer info: www.ivl.se 

 

Vill du veta mer om IVL´s roll i HITS?

Sönke Behrends