Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Catenas fastigheter hade ett totalt värde om 14 721 Mkr per 31 december 2018.

Mer info: www.catenafastigheter.se 

Vill du veta mer om Catenas roll i HITS?

Benny Thögersen