Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Upphandling Södertörn

2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket uppnåddes 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer. 2017 växlades arbetet upp när södertörnskommunerna etablerade en central förvaltning.

Idag består förvaltning av två personer på heltid, vilket gjort att arbetet kan drivas på flera fronter. Samordnad varudistribution innebär ett samarbete mellan kommunerna och leverantörer där logistikleverantören verkar i kommunens varuförsörjningskedja och hanterar inkommande gods från kommunens varuleverantörer för rangering av gods i en distributionscentral med leveranser till kommunens enheter.

Mer info: www.upphandlingsodertorn.se 

Vill du veta mer om Upphandling Södertörn´s roll i HITS?

Olof Bohlin