Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektledning, kommunikation och projektutveckling

Projektet leds av Scania, som är projektägare. Ledningen sker i nära samarbete med CLOSER och de genomför regelbundna projekt- och konsortiemöten. Projektet har en referensgrupp bestående av externa intressenter från näringslivs-, akademi-, och myndigheter.

CLOSERs medverkan innebär kopplingar till andra nationella och internationella initiativ och fungerar även som neutral samverkanskoordinator och bidrar med processledning för öppen innovation samt horisontell samverkan.

De viktigast områden är

  • Koordinering av piloter och industriella forskningsprojekt
  • Standardisering och interoperabilitet
  • Kommunikationsinsatser
Arbetspaket ledare:
Scania
Övriga deltagare: 
CLOSER, men även en referensgrupp bestående av representanter från alla partners.

Vill du veta mer om Projektledning, kommunikation och projektutveckling?

  • Elisabeth Hörnfeldt
    Projektledare, Scania