Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vision & Mission

Här hittar du HITS projektets Vision & Mission.

Vision

  • Att förstå och skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem i staden.

Mission

  • Genom samverkan öka systemeffektiviteten i form av ökat utnyttjande av fordon och infrastruktur i tid och rum.

  • Skapa förståelse för utformning av tjänster och fordonslösningar som är långsiktigt hållbara, skalbara och realiserbara.

  • Föreslå hållbara transportsystem för städer.