Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Arbetspaket 5: Systemeffekter och design av hållbara system

Här byggs kunskap om hur de nya koncept och tjänster för citylogistik som utvecklas och testas i HITS bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle.

Arbetet synkroniseras bland annat med projektet ”Systemeffekter av självkörande fordon”, som finansieras av Trafikverket.

Mål

  • Att bygga kunskap kring hur hållbara koncept och tjänster för citylogistik ska designas, implementeras och skala upp
  • Att sprida kunskap om tjänsternas effekter och förse beslutsfattare inom privat och offentlig sektor med underlag för strategiska beslut och policy-relaterade beslut

Innehåll

  • Beskrivning av transportsystemet med hjälp av System Dynamics, baserat på kvalitativa och kvantitativa metoder samt workshops med projektets partners.
  • Ramverk och KPI:er för utvärdering av systemeffekter. 
  • Implementering av en simuleringsmodell för att utvärdera effekter (enligt ovan ramverk och KPI:er) av transportkoncept, affärsmodeller och policys
AP-ledare
KTH, Anna Pernestål
Övriga projektdeltagare
KTH, Scania, CLOSER, FTL, HAVI, LogTrade, Scania, Stockholms stad, Upphandling Södertörn, Catena, Dagab, Ericsson, Fabege, Göteborgs Universitet, IVL, Lindköpings Universitet, Ragnsells, RISE

Vill du veta mer om Systemeffekter och design av hållbara system?

  • Anna Pernestål