Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Smarta och hållbara hubblösningar

Arbetspaketet består av kunskapsutveckling som syftar till att kunna demonstrera koncept till nästa fas i projektet.

Vi ser i dagsläget minst tre intressanta utvecklingsområden för framtidens hubbar:

 • Distributionscentral
 • Smart city-hub
 • Mobil hub (Lokalfri hub)

Open innovation är viktigt eftersom de medverkande parterna inte alltid har möjlighet att lösa de problem som vi tror kommer upptäckas.

Syftet med detta arbetspaket är:

 • Att utreda förutsättningar för och utformning av koncept för smarta och hållbara stadshubbar, som utformas efter kundernas behov och förväntningar och möjliggör effektiv drift 24/7 samt underlättar för hög resurseffektivitet genom samlastning.  
 • Förstå hur ny teknologi och automation kan underlätta off peak transporter, returflöden, samlastning och omlastning till ”sista sträckan” med för syftet anpassade fordon såsom t.ex. små elfordon och cyklar.
 • Underlätta för utveckling av nya tjänster kring hubbarna genom kunskapsbyggande och innovation

Mål

Utveckling av minst tre koncept för distributionscentraler och smart city-hubs, vilka tillsammans med ett system av anpassade fordon, lastbärare och personaloberoende leveransmottagning, kommer att förberedas för tester i verklig miljö. 

Data och erfarenheter utnyttjas för att förbereda för framtida teknik- och tjänsteinnovationer vilka sammankopplat i ett integrerat system av system bidrar till ett hållbart och kostnadseffektivt transportsystem.

Innehåll

 • AP 3:1 State of the art studie
 • AP 3:2 Innovation & design för tjänsteutveckling
 • AP 3:3 Value capture i ekosystemet kring en smart hub
 • AP 3:4 Design av hubbkoncept för effektiva godsflöden

Läs mer om nattleveranser här

Vill du veta mer om Smarta och hållbara hubblösningar?

 • Magnus Blinge