Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

System-, flödes- och fordonsdesign

Detta arbetspaket bryts ner i mindre arbetspaket. Det inleds med en analys av problemställningarna, som utförs i WS eller som intervjuer. Framför allt så syftar detta arbetspaket till att hämta in insikter och data som utgör ett bra underlag för nästa steg. Datainsamlingen utgör ett underlag för att skapa scenarier och simuleringar. 

Syftet

 • Att förstå hur modulära koncept av teknik- och tjänsteinnovationer kan sammankopplas i ett integrerat system av system 
 • Utreda hur ett koncept för en sömlös, agil och hållbar transportlösning bestående av fordon, lastbärare och hubbar kan utformas.  
 • Visa att Hållbara Off-peak transporter kan öka transporteffektiviteten i städer och vilka förutsättningarna är för att lyckas 
 • Ta fram underlag för hur fordon ska designas för att ge optimal resurseffektivitet med godstransporter i urbana miljöer.
 • Visa hur detta koncept med fordon, lastbärare och hubbar samt laddinfrastruktur kan ge hållbara och effektiva flöden

Mål

Ett hållbart och kostnadseffektivt transportsystem av fordon- och lastbärarkoncept för gods logistik i staden. Att förstå hur modulära koncept av teknik- och tjänsteinnovationer kan sammankopplas i ett integrerat system av system.

Innehåll

 • AP 2.1 Off-Peak flöden i Stockholm
 • AP 2.2 Effektiva sömnlösa godsflöden i staden där nya hubbar skapas
 • AP 2:3 Datainsamling, simulering, scenarios & analys för systemet 
 • AP 2.4 Design av godsfordon för hållbara transporttjänster 
 • AP 2:5 Policy och regelverksutveckling utifrån dynamiska fordon

Läs mer om scenarios arbetspaketet arbetat med

Arbetspaket ledare:
Scania, Elisabeth Hörnfeldt AP2:1-3, Robert Sjödin AP 2:4 och RISE Kristina Andersson AP 2:5
Övriga arbetspaket deltagare: 
KTH, RISE, Upphandling Södertörns kommuner, HAVI & Mc Donalds, FTL, Ragn-Sells, Dagab, LogTrade

Vill du veta mer om System-, flödes- och fordonsdesign?

 • Elisabeth Hörnfeldt
  Projektledare, Scania