Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nollemitterande transporter

I DenCity kommer elektrifierade tunga gods- och avfallsfordon köra i kommersiell trafik i Sverige och Europa.

Utvärderingar kommer att göras av olika rutter och topografier samt kundens syn på arbetsmiljö, kommersiell gångbarhet, ljudnivåer, räckvidd och möjlighet till laddning över natt eller på lunchpauser. En analys kommer även att göras av hur samhället och städer kan stötta en utbyggnad av laddinfrastruktur och kraftbehov för att möjliggöra en snabbare elektrifiering av samhällets godstransporter.