Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Team Tyréns

Tyréns mission är att skapa hållbara lösningar för framtiden. Allt vi gör idag påverkar vår morgondag. På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Dagens e-handel inklusive alla returer bidrar till en orimlig CO2-belastning och behovet av en cirkulär ekonomi i städerna ökar för var dag som går. Vi på Tyréns söker nya arbetssätt och samarbeten för att komma framåt i vår mission att skapa en hållbar framtid, därför tycker vi det är viktigt att delta i denna innovationstävling.

Om Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Om Tyréns tävlingsbidrag: Conscious Climate Consumer

Vårt tävlingsbidrag fokuserar på konsumentbeteendet, där vi vill utveckla ett system för att få konsumenter att kunna fatta medvetna val som leder till minskad klimatpåverkan från såväl leveranser som returer av e-handeln. Dessa aktiva val ska premieras och därigenom skapa nya beteendemönster.

Kontakt

  • Helena Faxelid
    Hållbarhetskonsult
  • Anna Webrell
    Strategisk hållbarhets- och verksamhetskonsult
  • Oliver Tovatt
    Samhällsanalytiker