Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Geofencing - Samverkan kring digitalisering för trygga och smarta städer

Geofencing

Den 18 maj 2017 enades Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Stockholms stad, Göteborgs stad och Trafikverket och regeringen i ett handslag om att gemensamt kraftsamla kring hur digitaliseringens möjligheter kan tas tillvara på transportområdet. Autoliv, och senare under projektets gång Veoneer, ansågs tidigt som en nyckelpartner som därmed inkluderats i grupperingen. CLOSER har involverats som neutral projektledare för uppdraget. 

Handskakningen formaliserades i ett regeringsuppdrag till Trafikverket om att testa geofencing i demonstrationsprojekt i urban miljö samt utveckla relevanta forsknings- och innovationsprogram så att geofencing inkluderas.  Regeringsuppdraget gavs med anledning av terrordådet på Drottninggatan 2017. 

Ett första steg har varit att genomföra demonstrationer med geofencing under 2018, men parterna enades tidigt om att följa upp handskakningen även med en handlingsplan för att möjliggöra implementering av geofencing. 

Mer info om Demodagen 29e maj 2019

Senare i december 2018 presenterades en handlingsplan för att möjliggöra implementeringen av geofencing.

Mer info om handlingsplanen på Trafikverkets webb

Läs mer på Regeringskansliets webb