Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Horisontella samarbeten

Transport- och logistikbranschen har mycket att vinna på bättre samarbeten. Genom nya sätt att dela resurser genom horisontella samarbeten kan ett effektivare resursutnyttjande skapas.

Temaområdet studerar och demonstrerar hur Horisontella samarbeten, vilket innebär att aktörer på samma nivå i försörjningskedjan, kan samarbeta med varandra. Det kan exempelvis ske genom att använda gemensamma lager eller genomföra distribution tillsammans.

Fokus ligger, inom temaområdet, på hur organisationer i ökad grad kan samarbeta för att utnyttja tillgängliga resurser effektivare. Genom innovativa affärsmodeller, gemensamt utnyttjande av tillgänglig logistik- och transportkapacitet och utbyte av kunskap och teknikutveckling kan stora besparingar ges, både till gagn för enskilda företag likväl som för samhället i stort.

Horisontella samarbete syftar till att studera och skapa kunskap kring vad som är organisatoriskt, tekniskt och - inte minst - regelmässigt tillåtet vid samarbete mellan organisationer. Detta görs genom en kombination av förstudier och demonstrationsprojekt. Exempel på projekt som genomförts inom temaområdet är transportsamarbete mellan ICA, SSAB och Hector Rail, CO3-projektet och forskning inom CLOSER Starfish.

Publikation

Projekt

Projekt

  • Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet Läs mer

    Projektet "Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet" syftade till att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna hantera hinder kopplade till horisontella samarbeten, med avseende på affärsmodeller och teknik. För att åstadkomma studerades fyra svenska fall i projektet, varav ett är ett potentiellt nytt samarbete mellan SSAB och ICA som undersöker möjligheterna till samlastning på sträckan Borlänge-Luleå.

Vill du veta mer om Horisontella samarbeten?

  • Kristoffer Skjutare
    Programansvarig