Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Järnväg

Godstrafik på järnväg i Sverige och Europa står inför stora utmaningar. Konkurrensen med framför allt lastbilstrafik blir allt tuffare. En tydligt utpekad framtidsvision med eldrivna och autonoma fordon samt den ökade effektiviteten i konvojkörning skapar en allt större press på att järnvägens attraktivitet måste öka. 

För att möjliggöra detta krävs ett nära samarbete mellan järnvägsaktörer både inom Sverige och inom Europa och genom detta har flera större initiativ startat. Ett av de främsta är Shift2Rail, som är det första europeiska övergripande järnvägsinitiativet, och har som syfte att genom forskning och innovation (R & I) skapa marknadsdrivna lösningar genom att accelerera integrationen av ny och avancerad teknik till innovativa järnvägsprodukter. 

Inom temaområdet Järnväg har idag CLOSER uppdraget att samordna och koordinera flera initiativ för att stärka godstrafikens konkurrenskraft.

Projekt

Projekt

 • FR8HUB Läs mer

  För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens behov. Shift2Rail pågår fram till 2023 och är en del av Horizon 2020. Med 71 medlemsorganisationer som arbetar inom 6st innovationsprogram deltar Trafikverket som svensk partner och en av grundmedlemmarna. CLOSER går nu in och stödjer Trafikverket som projektledare i det senaste projektet: FR8HUB.

 • Fr8Rail II

  Fr8Rail II är ett projekt inom Shift2rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad prestanda och intelligens i exempelvis vagnparken och omkringliggande processer som via ökad automation leder till hållbar och attraktiv europeisk järnvägsfrakt. Projektets ska bidra till att kostnaden för godstransporter ska minska, att mängden gods som kommer fram i rätt tid ska öka kraftigt och att  järnvägssystemet tillhandahåller relevant och kvalitativ information till operatörer och godstransportköpare.

 • Shift2Rail Läs mer

  Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom innovationsprogram 5 - godstransporter.

 • StationCDM

  StationCDM Läs mer

  CDM är ett sätt att underlätta samverkan mellan flera aktörer inom ett ekosystem för att kunna ta beslut som är bättre för alla parter. Genom en gemensam plattform kan alla aktörer utbyta information i realtid och utifrån det ta de mest effektiva besluten som kan ha både tidsmässiga, miljömässiga och ekonomiska vinster.

Associerade projekt

Projekt

 • Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS Läs mer

  Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, har bildats av aktörer inom järnvägsbranschen i Sverige för att prioritera och driva på järnvägens förbättringsarbete. Alla parter bidrar med vitt skilda perspektiv men har samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen. De olika perspektiven samordnas i en branschgemensam agenda.

Vill du veta mer om Järnväg?

 • Nicklas Blidberg
  Programansvarig Triple F
  Energiförsörjning & Logistik, Järnväg, Shift2Rail