Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Urbana vattenvägsleveranser

Vattenvägar (älvar, kanaler, floder) i urbana miljöer (städer) har stor outnyttjad kapacitet vilkenkan användas till transporter av människor, gods och avfall. En ökad andel vattenvägstransporter kan bidra till att minska belastning på vägnätet med positiva miljöeffekter såsom mindre buller och mindre utsläpp. Detta arbetspaket syftar till att visa att det är möjligt att kombinera transporter av gods till den täta staden med transporter av avfall därifrån. 
Foto: Jim Sandkvist

Kontaktperson: Martin Svanberg, SSPA