Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Systemintegration

Detta arbetspaket syftar till att integrera dellösningarna i de övriga arbetspaket för att uppnåett gemensamt system för gods- och persontransporter. Denna systemintegration kräver förändringar på alla dimensioner (utbud /efterfrågan på transporttjänster samt regelverk & infrastruktur) och att dessa förändringarna inriktas till varandra. En central del är därför en tidig integrering av transportfrågor i stadsbyggnadsprocessen. I detta arbetspaket utvecklas innovativa processer för stadens och markägares fysiska planering som tillhandahåller detta.

Kontaktperson: Sönke Behrends, Chalmers