Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Logistiklösningar som påskyndar övergången till en hållbar transportsektor

För att uppnå de högt satta klimat- och energimålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kommer logistiska upplägg och infrastruktur behöva anpassas för ett funktionellt och effektivt godstransportsystem. Detta område undersöker hur logistikupplägg för alternativa bränslen och elektrifierade lastfordon i urbana miljöer ska utformas vid övergången till ett transportsystem baserat på förnyelsebar energi. Området består av en Genomförbarhetstudie energiförsörjning gods och ELLOG (som i sin tur består av tre olika delar), som pågår fram till juli 2018.  

Projekt

  • Ellog

    ELLOG Läs mer

    Övergången till ett transportsystem baserat på förnyelsebar energi kommer troligen innebära att elektrifierade lastfordon kommer att utnyttjas, speciellt i urbana områden. Elektrifierade fordon reducerar eller elimininerar lokala emissioner av gaser, partiklar och ljud. Energiåtgången för ett givet transportuppdrag beräknas också minska.