Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Digitaliserad & Uppkopplad Logistik

Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till ett smartare resursutnyttjande av dagens infrastruktur och transportsystemet i sin helhet. 

Inom temaområdet Digitaliserad & Uppkopplad Logistik driver CLOSER en rad projekt och skapar samtidigt en plattform för strategisk samverkan. 

Sverige har goda förutsättningar till att bli ett föregångsland i den pågående digitaliseringsvåg som sker inom samtliga branscher i samhället. Inom transport- och logistikområdet finnas stora möjligheter att, med hjälpa av smarta digitala innovationer och ökade samarbeten genom uppkoppling, stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. Samtidigt kan digital teknik möta förändrade handelsmönster och kund- och konsumentkrav kopplat till ökad transparens, kvalitet och hållbarhet.