Hoppa till huvudinnehåll

CLOSER deltar på H22 City Expo

-
Hamntorget, Helsningborg

CLOSER är del av programmet när H22 City Expo bjuder in världen att urforska framtidens lösningar. 

Välkommen att utforska framtidens utmaningar inom transporter, logistik och stadsutveckling i CLOSER:s projektverkstad där näringsliv, samhälle och akademi möts. H22 ger en unik möjlighet att skapa samsyn och arbeta tillsammans med kommuner med mål att bli klimatneutral stad 2030. Med inspiration, engagemang & samverkan går vi från ord till handling och skapar affärs-, klimat- och samhällsnytta.

Arrangeras av: 
Helsingborg & CLOSER
H22

Beslutsfattare på alla nivåer, från strategisk till operativ nivå – stadsplanerare och trafikplanerare, hållbarhetsansvariga, strateger och operatörer inom ”supply chain” – sist men inte minst ansvariga för resilienta städer och försörjningskedjor – alla behöver idag förhålla sig till logistikutmaningen – att rätt gods kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt. Spektrat av gods är stort: insatsvaror till industrin, gods på euro-pall, e-handelspaket till konsument, byggmaterial, bergmassor, betong, grus och jord, sjukvårdsmaterial till vård och omsorg, mat ”från jord till bord”, drivmedel osv. Det är många och komplexa värdekedjor med intressenter och behovsägare. Covid-19 och nya geopolitiska förutsättningar har visat att vi inte längre kan förlita oss på principen om just-in-time. Inte heller kan vi förlita oss på att ”den osynliga handen” kan realisera hållbarhets- och digitaliseringsstrategier utan aktiv planering och ledarskap. Att gå från ord till handling kräver ledarskap och samverkan mellan politik, näringsliv och akademi, men också ett systemperspektiv, som gör det möjligt att förstå helheten så att vi kan välja de bästa lösningarna som säkrar både miljö- och transportmål.