Hoppa till huvudinnehåll

Innovationszon Hornsgatan

I Stockholms stad har den politiska majoriteten valt Hornsgatan som en testbädd för trafikövervakning och regelefterlevnad. Projektet kommer undersöka hur trafiksäkerhet och samspel mellan trafikanter kan förbättras, genom att koppla ihop smarta sensorer och uppkopplade fordon.

ap1

Lastbilar som levererar varor kommer att sänka sin hastighet vid tider då många går och cyklar i området. Lastplatserna som återfinns längs med gatan spelar en viktig roll för att säkerställa att varor kommer fram till alla butiker och restauranger. Projektet kommer samla in statistik om hur och när lastplatserna används och dela denna information för att underlätta planering och göra det lättare för de som levererar i området.