Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Yteffektiva transportlösningar

DenCity_pråmen

Som en återvinningscentral, fast på vattnet – en pråm har designats för att användas som en flytande Återvinningscentral på Göta älv. Den flytande återvinningscentralen (ÅVC) kommer att ta emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. 

Kort beskrivning av pilotkonceptet

Rent praktiskt kommer en pråm att användas som en flytande Återvinningscentral (ÅVC) där folk kan slänga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den flytande ÅVC:n kommer även att ta emot saker för återbruk i samarbete med Björk&Frihet. Tanken är att medborgare ska slippa ta bilen till befintliga ÅVC:er. Denna flytande ÅVC kommer till medborgarna istället! 

Under hösten testkördes pilotkonceptet under ca 7 veckor. Den flytande ÅVC:n stannade två dagar i taget på varje kajplats (totalt fem) längs Göta älv, och med öppettider ett antal timmar varje dag, då folk kunde komma och lämna sitt återvinningsavfall. När den flytande ÅVC:n var full, ungefär en gång per vecka, åkte ÅVC:n uppströms till Skräppekärr, där en kranbil lyfte av de fulla containrarna för vidare transport till Suez anläggning i Marieholm.  

Under hösten 2020 kommer den andra testkörningen av pilotkonceptet att genomföras. 

Övergripande syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att flytta över olika typer av flöden till vattenvägar och se vilken avlastningseffekt det har på vägnätet. 

Pilotkonceptet fokuserar på återvinningsflöden där målet är att samla in underlag för att på sikt förbättra, effektivisera och underlätta processer inom staden gällande avfallshantering. Piloten bidrar också till arbetet med hur man kan planera och utnyttja kajer och vattenvägar i staden framöver.

Nuläget

Projektteamet har sedan testkörningen under hösten 2019 justerat konceptet för att förbättra förutsättningarna. På grund av rådande omständigheter i samhället har projektteamet dock valt att skjuta upp testkörningen, som tidigare planerats till våren 2020, till hösten 2020. I nuläget är planen att starta den andra testkörningen i augusti/september, med viss förändring i valda kajplatser.

Det planerade körschemat inför hösten 2020 innefattar följande kajplatser:

  • Eriksbergstorget
  • Sannegårdshamnen
  • Stigbergskajen (mot Fiskhamnen)
  • Skeppsbron
Samarbetspartners i projektet:
Trafikkontoret, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, Göteborgs Fiskauktion, Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs Stad, Älvstranden Utveckling AB och Eriksbergs Samfällighetsförening
Projektpartners:
Trafikkontoret, Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, SSPA, Stockholm Stad och AB Volvo

Rapporter

Rapporter

  • Recycling Barge in Gothenburg – a sustainability analysis

    Publicerad den 24 juni 2020
    Visa (pdf 4.37 MB)