Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

FR8RAIL III

Bild: Anna Björkman

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla järnvägsteknologier för att uppnå de mål som lyfts fram i Shift2Rails strategiska plan.

FR8RAIL III började i september 2019 och kommer fortsätta till augusti 2022 med en budget på 13M €. Projektet syftar bland annat till att skapa engagemang från intressenter, främja järnvägsrelaterad forskning och innovation samt utveckla demonstrationsprojekt i intresserade medlemsländer.

CLOSERs bidrag i projektet är att bistå med neutral och oberoende ledning och facilitering av forskning och innovation. Men även att göra resultat mer inkluderande utanför Shift2Rail och bidra till att utomstående får en bättre förståelse för de resultat och den effekt som resultaten av FR8RAIL III möjliggör.

fr8rail-logo_1.png

I projektet ingår sex arbetspaket (work packages) som fokuserar på olika aspekter av järnvägstransportens fraktekosystem för att förbättra och öka järnvägstransporten konkurrenskraft.

 • WP1 - Condition Based Maintenance
  • Det övergripande målet i detta arbetspaket är att skala upp resultaten från FR8RAIL I
 • WP2 - Real-Time Network Management
  • Detta arbetspaket ska förbättra de operativa processerna genom att förbättra metoderna och informationsflödet
 • WP3 - Intelligent Video Gate
  • Arbetspaketet syftar till att optimisera en funktionell terminal med en intelligent video gate
 • WP4 - Extended Market Wagon
  • Detta arbetspaket skapar den slutliga grunden för att förverkliga prototypen för den Extended Market Wagon (EMW) för intermodala applikationer
 • WP5 - Telematics and Electrification
  • Telematik och elektrifiering möjliggör den intelligenta vagnen, detta medför nya funktioner relaterade till digitalisering och automatisering
 • WP6 - Freight Loco of the Future
  • Det övergripande syftet är att ytterligare förbättra framdrivningssystemet med hög effekt på fraktlokomotivet

 

Projektkoordinator: Deutsche Bahn AG
Partners: BombardierVirtualVehicleTrafikverketCAFHitachi Rail STSIndraConTrafficDLRCEITAC2TAVLDie BahnindustrieFaiveley
Associerade projekt: LOCATE, LINX4RAILX2Rail-4FR8RAILFR8RAIL IIFR8HUBPINTA, Projektet finansieras av EUs Horizon 2020 RoI program.

flag_yellow_eps_2_5.jpg

Vill du veta mer om FR8RAIL III?

 • Anna Björkman
  Projektledare
  Järnväg, terminaler & uppkopplad och digitaliserad logistik.