Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Forskare i Sverige inom transporteffektivitet

Forskare - CLOSER

Forskningen i Sverige inom godstransport och logistik omfattar flera hundra forskare, på en mängd olika lärosäten runt om i hela Sverige. Området är brett och komplext och alla lärosäten har mer eller mindre unika angreppsätt, som beror dels av geografin, dels av närheten till, men även relation till andra starka institutioner som skapar intressanta tvärvetenskapliga inriktningar. Inom CLOSERs nätverk finns många av forskarna anknutna och i nedanstående lista kan ni hitta kontaktuppgifter till många av dem.

Forskare

 • Abderrahman Ait Ali Mer info på kth.se

  PhD

   

  Min forskning handlar om optimering av kapacitetsallokering på den svenska järnvägen och andra forskningsprojekt som är relaterade till ämnet.

  Generellt intresserad av teknik, matematik och i alla slags utmaningar relaterade till teknik, matematik, fysik eller datavetenskap. Mer specifikt har jag ett stort professionellt intresse för industriell förvaltning, logistik och supply chain management som ligger vid korsningen mellan beslutsfattande och matematisk optimering.

  Förutom min passion för ny teknik och vetenskap gillar jag att skriva, lära mig nya språk och volontärarbete. Jag har organiserat och deltagit i ett antal extrautbildade sociala aktiviteter och arbetat med olika frivilliga projekt antingen online eller i verkliga livet.

  KTH

  abde [at] kth [dot] se
 • Ala Pazirandeh Arvidsson Mer info på chalmers.se

  Doktor

   

  Ala forskar och undervisar om affärsrelationer och supply chain management. Hon är involverad i projekt som rör paketdistribution i tätorter i syfte att förbättra livability i städer. Hon intresserar sig även för humanitära insatser och humanitär logistik.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers

  ala [dot] pazirandeh [at] chalmers [dot] se
 • Anastasios Koutoulas Mer info på kth.se

  Doktorand

   

  Anastasios Koutoulas är doktorand vid Institutionen för transportvetenskap vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE) på KTH. Hans forskningsområde omfattar ett bredare spektrum av olika ämnen relaterade till effektiva urbana transportpolicys inklusive urban logistik, transportekonomi, kollektivtrafik med mera.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  anastasios [dot] koutoulas [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Anders Lunander Mer info på oru.se

  Universitetslektor

   

  Anders forskar om auktioner med huvudsaklig inriktning mot offentlig upphandling. Han har även många års erfarenhet om utveckling och implementering av mjukvara för stöd vid komplexa upphandlingar och hantering inom supply chains. Anders är också involverad i projektet Future Rail vars mål är att beskriva, utveckla och implementera ett verktyg för kollektiv organisering inom järnväg för att effektivisera användningen av infrastrukturen. 

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Örebro universitet

  anders [dot] lunander [at] oru [dot] se
 • Andreas Hagen Mer info på hb.se

  Universitetsadjunkt

   

  Lärare och forskare i Supply Chain Management och logistik. Fokusområde för forskning är godstransporter, och med särskilt intresse för distribution, transportplanering, hållbarhet, transportresursers nyttjandegrad, och informations- och kommunikationsteknologi.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Högskolan i Borås

  andreas [dot] hagen [at] hb [dot] se
 • Anna Dubois Mer info på www.chalmers.se

  Professor

   

  Bedriver forskning om industriella nätverk och affärsrelationer med fokus på implikationer inom industriellt inköp. Tillämpningar bland annat inom bygg- och transportområdet.

   

  Temaområden: Urban Mobility, HCT, Hållbara transportkorridorer

  Chalmers tekniska högskola

  anna [dot] dubois [at] chalmers [dot] se
 • Anna Fredriksson Mer info på liu.se

  Universitetslektor

   

  Annas forskningsintressen kopplar an till uppstarten av nya eller omdanade försörjningskedjor och hur dessa på ett bra sätt kan nå sin potential snabbt. Detta tittar hon på inom byggindustrin där hon speciellt intresserat sig för planering och styrning av materialflöden till byggen samt hur man på ett bra sätt styr utvecklingen av bra logistiklösningar kopplat till byggen i komplicerade miljöer. Vidare har Anna ett stort intresse av hur man organiserar flytt av produktion mellan olika produktionssiter såsom vid outsourcing och offshoring.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Linköpings universitet

  anna [dot] fredriksson [at] liu [dot] se
 • Anna Kaczorowska Mer info på chalmers.se

  Forskare

   

  Anna är forskare och lärare vid institutionen för Arkitektur vid Chalmers. Hon är en urbanist med bakgrund i arkitektur och stadsplanering och är medlem i Urban Freight Platform (ett initiativ av Göteborgs Universitet och Chalmers). Hennes forskningsområde har huvudsakligen varit urbana studier, inklusive urbana godstransporter och dess relation till stadsformen.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  anna [dot] kaczorowska [at] chalmers [dot] se
 • Anna Kramers Mer info på kth.se

  Forskare

   

  Anna Kramers forskar om Information and Communication Technologies (ICT) för smarta och hållbara städer, där hon undersöker hur städer kan använda ICT för att nå hållbarhetsmål. Hon har varit delaktig i flera forskningsprojekt kopplat till ICT och mobilitet.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  anna [dot] kramers [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Anna Pernestål Brenden Mer info på kth.se

  Forskare

   

  Annas forskningsintressen är inom hållbar urban mobilitet, som effektivisering av dagens transportsystem med hjälp exempelvis offpeak distribution men också hur automatisering och uppkoppling (connectivity) kan användas för att förbättra godstransporter. 

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  annapern [at] kth [dot] se
 • Athina Tympakianaki Mer info på kth.se

  Doktorand

   

  Athina är doktorand vid Transportvetenskapliga avdelningen vid KTH med inriktning mot kalibrering av dynamiska trafiktilldelningsmodeller med olika trafikmätningar, simulering och optimeringsmetoder. Hennes forskningsintressen inkluderar modellering och simulering av trafiknät, trafikstyrning och kontroll, optimeringsmetoder, intelligenta transportsystem och Big Data i transport.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  athinat [at] kth [dot] se
 • Balázs Adam Kulcsár Mer info på chalmers.se

  Docent

   

  Balázs är vid Institutionen för signaler och system vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskningsintresse omfattar trafikflödesmodellering och reglerdesign för att förbättra transporteffektivitet och trafiksäkerhet.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  kulcsar [at] chalmers [dot] se
 • Behzad Kordnejad Mer info på kth.se

  Forskare

   

  Huvudsakliga forskningsområden är intermodala järnvägstransporter, transportekonomi samt regional och city logistik. Behzad Kordnejad är kursansvarig för Logistik och Transport på KTH och har förutom de akademiska meriterna även erfarenhet från industrin där han tidigare har varit verksam som konsult med fokus på transportoptimering.

   

  Temaområden: Urban Mobility, Hållbara transportkorridorer

  KTH

  behzad [dot] kordnejad [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Bengt J H Jacobson Mer info på chalmers.se

  Professor

   

  Bengt Jacobson forskar om fordonsdynamik och aktiv säkerhet med fokus på bromsar och styrning. Han är för närvarande med i en forskargrupp som arbetar med analys och kontroll för både personbilar och tunga lastbilar samt utvecklar nya koncept och analysverktyg inom fordonsdynamik med avseende på hantering, prestanda, transporteffektivitet och säkerhet.

   

  Temaområde: HCT

  Chalmers tekniska högskola

  bengt [dot] jacobson [at] chalmers [dot] se
 • Bo-Lennart Nelldal Mer info på kth.se

  Professor Emeritus

   

  Bo-Lennart har kompetens inom planering för person- och godstransporter, transportekonomi och kapacitetsanalys. Han har stort intresse för effektiva godstransporter på järnväg och intermodalt samt för snabba persontåg. Han har även erfarenhet som handledare åt doktorander.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  KTH

  bo-lennart [dot] nelldal [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Catrin Lammgård Mer info på gu.se

  Universitetslektor

   

  Catrin har forskat kring miljöeffektiva transporter sedan år 2000, med speciellt fokus på transportköpares krav på godstransporter. De senaste åren har hennes forskning kretsat kring urban mobility och även detaljhandelslogistik. 

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Göteborgs universitet

  catrin [dot] lammgard [at] handels [dot] gu [dot] se
 • Cecilia Bergstad Mer info på gu.se

  Docent

   

  Cecilia J Bergstad  har varit verksam inom forskning om transport policy (travel demand management)  i städer, motivation och beteendeförändringar gällande persontransporter i drygt femton år. Pågående forskning bedrivs med andra miljöpsykologer samt i samarbete med Chalmers, och handlar dels om attityder till bland annat olika energislag och policy relaterad till hållbar utveckling, och dels om trender i bilanvändning samt drivkrafter bakom förändringar.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Göteborgs universitet

  cecilia [dot] j [dot] bergstad [at] psy [dot] gu [dot] se
 • Daniel Hellström Mer info på lth.se

  Universitetslektor

   

  Daniel Hellström leder och bedriver forskning och innovation inom ReLog - en trippelhelix plattform med fokus på logistik i detaljhandel och stad. Daniels forskning kan kategoriseras inom två sammankopplade områden: returlogistik/returhantering och hållbara förpackningar/försörjningskedjor. All forskning sker med stark förankring och nära samarbete med näringsliv och myndigheter. 

   

  Temaområde: Urban Mobility, Digitized & Connected Logistics

  Lunds universitet

  daniel [dot] hellstrom [at] plog [dot] lth [dot] se
 • Disa Asplund Mer info på orcid.org

  Forskare (Fil. Dr)

   

  Disa har 2016, i samarbete med två andra forskare utvecklat två nya, enklare transportmodeller. Den ena för analys av godstransporter till havs, och den andra för hållbara och effektiva urbana persontransporter.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  VTI

  disa [dot] asplund [at] vti [dot] se
 • Erik Jenelius Mer info på kth.se

  Forskare

   

  Biträdande professor i kollektivtrafiksystem och ledare för iMobility Lab, med fokus på urban mobility med datadrivna metoder, simuleringsmodeller och optimeringsmetoder.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  erik [dot] jenelius [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Frances Sprei Mer info på chalmers.se

  Forskarassistent

   

  Frances Sprei forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon, alternativbränslefordon och olika former av mobilitetstjänster som t ex bilpooler. Ekonomiska, politiska, tekniska och beteendemässiga aspekter beaktas. Hennes mål är att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för att göra människors resande mer hållbart.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  fsprei [at] chalmers [dot] se
 • Frans Prenkert Mer info på oru.se

  Docent

   

  Forskar om industriföretagets externa flöden och inter-organisatoriska nätverk. Fokus ligger på hållbara produktkedjor, horisontella samarbeten och matchningsproblem i logistiska system.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Handelshögskolan vid Örebro universitet

  frans [dot] prenkert [at] oru [dot] se +46725788774
 • Glenn Berggård Mer info på ltu.se

  Universitetslektor

   

  Glenn har forskat främst om oskyddade trafikanter, speciellt vintertid, men också om lokal kollektivtrafik och järnvägstrafik bl.a. i en fördjupningsstudie för Norrbotniabanan, dess alternativa korridorer och olika samhällseffekter.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer, Urban Mobilitet 

  Luleå tekniska universitet

  glenn [dot] berggard [at] ltu [dot] se
 • Hans Boysen Mer info på kth.se

  Doktorand, Teknologie licenciat

   

  Hans Boysen har lång erfarenhet inom säkerhet, tillförlitlighet, underhåll och samverkan mellan fordon och infrastruktur från järnvägsprojekt i Europa, Nordamerika, Östasien och Australien.  Han arbetar med analys av järnvägsnät och korridorer, internationell kompatibilitet, snabbare omlopp i godstrafiken, högre transportkapacitet per bandel och högre lastkapacitet per tåg, per vagn och per lastbärare.

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer

  KTH

  heboysen [at] kth [dot] se
 • Henrik Ringsberg Mer info på hb.se

  Universitetslektor

   

  Henriks forskning har fokus på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och hållbarhet i försörningskedjor. De senaste studierna har fokuserat på effektivitet och hur införande av IKT kan öka säkerheten och hållbarhet kopplad till lindring av effekterna av avvikelser i försörjningskedjor. Han studerar för närvarande spårbarhet av produkter inom global distribution, hållbara transporter vid användning av HCT, liksom på det kapillära vägnätet. Henriks forskning kännetecknas av en tripple helix strategi.

   

  Temaområde: HCT, Hållbara transportkorridorer

  Högskolan i Borås

  henrik [dot] ringsberg [at] hb [dot] se
 • Henrik Sternberg Mer info på lu.se

  Universitetslektor

   

  Henrik forskar inom transporteffektivitet med fokus på vägtransporter och kombinerade transporter. Han gjort flera studier inom horisontellt samarbete, distributionseffektivitet, effekter av HCT, informationssystem inom logistik, Europeiska regleringar och social hållbarhet. Henrik har också uppfunnit flera system, bl.a., Stardriver och Cabotagestudien.

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  Lunds universitet

  henrik [dot] sternberg [at] plog [dot] lth [dot] se
 • Ida Kristoffersson Mer info på vti.se

  Forskare

   

  Ida Kristoffersson är forskare inom Trafikanalys med fokusområden hållbara städer, trafikmodellering, samhällsekonomi och resenärsbeteenden. Ida arbetar i flera forskningsprojekt med utveckling av trafikmodeller så att de bättre kan hantera bland annat cykeltrafik och trängselminskande åtgärder. Ida har även utvärderat trängselskatternas effekter i Stockholm och Göteborg.

   

  Foto: Karin Linhardt

   

  Temaområden: Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  VTI

  ida [dot] kristoffersson [at] vti [dot] se
 • Inge Vierth Läs mer på vti.se

  Utredningsledare

   

  Inges forskningsområden är transportpolitiska frågeställningar kopplade till godstransporter med samtliga trafikslag, prissättning, reglering, infrastrukturplanering, samhällsekonomiska analyser, godstransportmodellering m.m.

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer

  VTI

  inge [dot] vierth [at] vti [dot] se
 • Ingrid Johansson Mer info på kth.se

  Doktorand

   

  Ingrid forskar om platooning av lastbilar med fokus på hur detta kan effektiviseras ytterligare genom att använda trafikinformation i realtid, samt hur övrig trafik påverkas av och interagerar med en lastbilsplatoon.

   

  Temaområden: Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  KTH

  ingrid [dot] johansson [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Ivan Sanchez-Diaz Mer info på chalmers.se

  Universitetslektor

   

  Ivan Sanchez-Diaz är universitetslektor vid Chalmers Tekniska Högskola och medlem i plattformen Urban Freight. Hans forskning är inriktad på godstransportsystem, modellering av fraktefterfrågan, beteendemodellering och urban godspolicy.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  ivan [dot] sanchez [at] chalmers [dot] se
 • Jennifer Warg Mer info på kth.se

  Doktorand

   

  Jennifer forskar om kapacitet på järnväg i samband med samhällsekonomi på KTHs Tågtrafikgrupp. Hon har även varit verksam som konsult inom tågtrafikplanering med fokus på kapacitet och marknad.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  KTH

  jennifer [dot] warg [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Jessica Wehner Mer info på chalmers.se

  Doktorand

   

  Jessica Wehner fokuserar på energieffektiva godstransporter till och i stadsområden. Målet med forskningen är att identifiera en energieffektiv lösning i godstransporter som inte bara minskar  den totala energiförbrukningen utan också minskar utsläppen av växthusgaser från godstransporter.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  jessica [dot] wehner [at] chalmers [dot] se
 • Jiali Fu Mer info på kth.se

  Doktorand

   

  Jialis forskning fokuserar på användning av ny sensorteknik för att utvärdera och förbättra transporteffektiviteten av olika transportsystem med simulering och optimeringsmetoder.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  jiali [at] kth [dot] se
 • Joel Franklin Mer info på kth.se

  Docent

   

  Joel Franklin är docent i trafikanalys vid KTH. Hans forskningsområden innefattar rättvisa transporter, trängselavgifter, transporters integrering med markanvändning, tillförlitlighet i restider och reglering för gröna fordon. Han är för närvarande chef för grund- och avancerad studier vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH, samt biträdande chef för KTHs omfattande transportplattform. Joel Franklin har doktorerat i Urban Planning & Design från University of Washington, Seattle.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  joel [dot] franklin [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Joen Dahlberg Mer info på liu.se

  Doktorand

   

  Joen forskar om samordnad planering av godstransporter. Ett samarbete mellan flera parter kan medföra kostnadsbesparingar och det då viktigt att fördela dessa besparingar på ett rättvist sätt mellan samabetsparterna. Samarbetets lönsamhet, effektivitet och hållbarhet återspeglas i hur kostnadsbesparingarna är fördelade.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Linköpings universitet

  joen [dot] dahlberg [at] liu [dot] se
 • Johan Hagberg Mer info på gu.se

  Professor

   

  Johan Hagberg är docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och lektor på Marknadsföringssektionen. I pågående forskningsprojekt studerar han konsumentlogistik och digitalisering av handel och konsumtion.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Göteborgs universitet

  johan [dot] hagberg [at] handels [dot] gu [dot] se
 • Johan Holmgren Mer info på liu.se

  Docent

   

  Johan Holmgren är docent i Nationalekonomi och forskar inom transportekonomi. Hans forskning inkluderar policyanalys, effektiv prissättning och efterfrågeanalys. Stort fokus har varit på bestämning av vilka faktorer som påverkar resandet i den urbana kollektivtrafiken och konkurrerande trafikslag. En viktig fråga för framtida hållbarhet är hur trafiksystemet och stadsmiljön kan utformas för att locka dagens bilister att åka kollektivt. I tillägg har Holmgrens forskning berört effekter av infrastrukturinvesteringar och godstransporter i stadsmiljö.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Högskolan i Molde samt Linköpings universitet

  johan [dot] holmgren [at] liu [dot] se
 • Johan Kask Mer info på oru.se

  Universitetslektor

   

  Johans logistikforskning handlar om dynamiken i interorganisatoriska affärsnätverk och möjligheter i en cirkulär ekonomi, särskilt avseende horisontella samarbeten, bättre resursutnyttjande och matchningsproblem kopplat till godstransporter på järnväg.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Örebro universitet

  johan [dot] kask [at] oru [dot] se
 • Johan Woxenius Mer info på gu.se

  Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik

   

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Göteborgs universitet

  johan [dot] woxenius [at] gu [dot] se
 • Jon Williamsson Mer info på gu.se

  Postdoktor

   

  Jon forskar om affärsmodeller med fokus på företag i energi- och transportsektorn. Kopplat till logistik arbetar han med affärsmodellsutveckling som möjliggörare för introduktionen av ny teknik, exempelvis elfordon, samt politikens påverkan på företags affärsmodeller.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Göteborgs universitet

  jon [dot] williamsson [at] handels [dot] gu [dot] se
 • Jonas Flodén Mer info på gu.se

  Docent

   

  Jonas forskar bl.a. kring intermodala transporter, affärsmodeller för logistik och transportmodeller.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Göteborgs universitet

  Jonas [dot] Floden [at] handels [dot] gu [dot] se
 • Jonas Sjöberg Mer info på chalmers.se

  Professor

   

  Forskargruppen som Jonas leder bedriver transportrelaterad forskning som innefattar metodutveckling för design, dimensionering och styrning av dels energihantering i fordon, d.v.s el och hybridfordon, och dels av fordonen i sig, d.v.s självkörande fordon.

   

  Temaområden: HCT, Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  jonas [dot] sjoberg [at] chalmers [dot] se
 • Joram Langbroek Mer info på kth.se

  Doktorand

   

  Joram forskar inom elfordonsanpassning och elfordonsanvändning. Han använder ett tvärvetenskapligt synsätt där socialpsykologi, ekonomi och teknik inkluderas för att studera dessa ämnen.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  joraml [at] kth [dot] se
 • Kajsa Hulthén Mer info på chalmers.se

  Biträdande professor

   

  Kajsas forskning återfinns inom det bredare ämnet supply chain management. Hon är speciellt intresserad av strukturella och dynamiska aspekter av leverantörs- och distributionsnätverk. Hon är också involverad i initiativet Transportinköpspanelen som behandlar frågor kring transportinköp.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  kajsa [dot] hulthen [at] chalmers [dot] se
 • Karl Henrik Johansson Mer info på kth.se

  Professor

   

  Karl Henrik Johansson forskar i styrsystem för nätverk, hybrida och inbyggda system, cyberfysiska och cybersäkra styrsystem samt tillämpningar inom transport, energi och automationsnätverk.

   

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  KTH

  karl [dot] henrik [dot] johansson [at] ee [dot] kth [dot] se
 • Kevin Cullinane Mer info på gu.se

  Professor

   

  Kevin Cullinane är professor i internationell logistik och transportekonomi vid Göteborgs Universitet. Han har varit logistikrådgivare för Världsbanken och transportrådgivare för flertalet länder. Kevin har lång erfarenhet av logistik och är speciellt intresserad av marintransport.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Göteborgs universitet

  kevin [dot] cullinane [at] gu [dot] se
 • Leif-Magnus Jensen Mer info på ju.se

  Universitetslektor

   

  Leif-Magnus huvudsakliga forskningsintressen är mellanhänder i distributionssystem och logistikföretag/tredjepartslogistik. Detta kan kopplas till rollen av tunga fordonstillverkare i transportindustrin.

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer

  Jönköping University

  leif-magnus [dot] jensen [at] ju [dot] se
 • Magnus Blinge Mer info på liu.se

  Universitetslektor

   

  Miljöanpassad logistik och hållbara resurseffektiva godstransporter. Policyfrågor och incitament för att skapa innovationer som leder till ett hållbart godstransportsystem.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Linköpings Universitet

  magnus [dot] blinge [at] liu [dot] se
 • Magnus Granström Mer info på chalmers.se

  Föreståndare för SAFER

   

  Magnus har en bakgrund inom både akademi och industri. Bl.a. har han varit forskningschef och arbetat med samverkansfrågor vid Tekniska högskolan i Jönköping, arbetat 15 år inom AB Volvo med erfarenhet från flertalet nationella och EU-projekt inom transportområdet, samt aktivt deltagit i ett ental samverkansorganisationer.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Chalmers industriteknik

  magnus [dot] granstrom [at] chalmers [dot] se
 • Maria Björklund Mer info på liu.se

  Biträdande professor

   

  Maria forskar, publicerar och föreläser inom områdena hållbar supply chain management och logistik med fokus på miljömässiga och sociala aspekter inom logistik och inköp, citylogistik, CSR i SCM, mätning inom hållbar logistik, hållbara logistikinnovationer och hållbara affärsmodeller. Hon sitter i advisory board för International Journal of Physical Distribution & Logistics. Maria disputerade 2005 inom området för miljöhänsyn vid köp av transporttjänster.

  Linköpings universitet

  maria [dot] bjorklund [at] liu [dot] se
 • Maria Börjesson Mer info på kth.se

  Universitetslektor

   

  Maria Börjesson är universitetslektor i transportsystemanalys vid KTH och forskar inom transportekonomi, transportpolicy och transportmodeller för alla transportslag. Hon forskar bland annat om prissättning, CBA, jämställdhet i transportsystemen samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara transportsystem. Maria har varit ansvarig för flera nationella projekt och haft många internationella uppdrag inom området.

   

  Temaområden: Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  KTH

  maria [dot] borjesson [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Maria Huge-Brodin Mer info på liu.se

  Professor

   

  Maria är forskningsledare för forskning inom miljölogistik vid LiU. Vi forskar om miljö i försörjningskedjor, inköp av logistiktjänster, utveckling av gröna logistiktjänster, logistikföretagens miljöstrategier och deras införande och användning av miljövänligare teknik och andra åtgärder.

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  Linköpings universitet

  maria [dot] huge-brodin [at] liu [dot] se
 • Marie Thynell Mer info på gu.se

  Universitetslektor

   

  Marie forskar om hållbar utveckling med både ett socio-ekonomiskt och miljömässigt perspektiv med fokus på urban utveckling och hållbara transporter. Hon har bedrivit forskning inom transportpolitik, energieffektivitet, dålig luft och stadsplanering samt gjort fallstudier i ett flertal städer internationellt.

   

  Temaområden: Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  Göteborgs universitet

  marie [dot] thynell [at] globalstudies [dot] gu [dot] se
 • Martin Joborn Mer info på liu.se

  Adjungerad universitetslektor

   

  Martins huvudsakliga forskningsområde är resursoptimering inom järnvägsområdet. Han är programkoordinator för forskningssamarbetet Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken – KAJT (www.kajt.org) som drivs i samarbete med Trafikverket och övrig järnvägsbransch. Fordonsoptimering, tidtabellsplanering och operativ trafikstyrning för järnvägen är de områden där djupast arbete gjorts. Martin arbetar även vid SICS Swedish ICT.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Linköpings universitet

  martin [dot] joborn [at] liu [dot] se
 • Masoud Fadaei Oshyani Mer info på kth.se

  Forskare

   

  Masouds forskning ämnar att ge bättre förståelse för de underliggande utmaningarna i transportplanering, verksamhetsstyning och ledning av kollektivtrafik. Han är intresserad av nätverks- och simuleringsmodellering, prestandaanalys, prognosmetoder och avancerade kollektivtrafiksystem. Han är för närvarande involverad i flera forskningsprojekt som utforskar nya möjligheter med transportdata i städer för att förbättra trafikledning och reseupplevelse för passagerare. Han arbetar också med prissättning för parkering, införande av Bus Rapid Transit (BRT) samt analys av kringfartslogistik.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  masoud [dot] fadaei [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Mats Abrahamsson Mer info på liu.se

  Professor

   

  Mats är ansvarig för avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling vid Linköpings Tekniska högskola. Bedriver främst forskning inom områdena citylogistik samt logistik och SCM kopplat till företagsstrategi och affärsmodeller för industri och handelsföretag.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Linköpings universitet

  mats [dot] abrahamsson [at] liu [dot] se
 • Mats Janné Mer info på liu.se

  Doktorand

   

  Mats fokus under doktorandtiden ligger på hur materialflöden till byggindustrin kan styras och hanteras på ett effektivt sätt genom olika logistiklösningar, framför allt i urbana miljöer och stora stadsutvecklingsområden. Han har tidigare jobbat med citylogistik och hållbara godsflöden i städer.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Linköpings universitet

  mats [dot] janne [at] liu [dot] se
 • Michael Browne Mer info på gu.se

  Professor

   

  Michael Brownes forskning fokuserar på urbana godstransporter och bidrar med akademiskt ledarskap i plattformen Urban Freight, ett gemensamt initiativ av Göteborgs universitet och Chalmers som stöds av Volvo Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Michael engagerar sig för att föra samman näringsliv och beslutsfattare med forskarvärlden för att kunna fokusera på alla aspekter av logistik som påverkar framtida mönster av stads godstransporter och logistik.

   

  Foto: Urban Future Global Conference

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Göteborgs universitet

  michael [dot] browne [at] handels [dot] gu [dot] se
 • Mohammad Manjurul Islam Mer info på chalmers.se

  Postdoc

   

  Huvudsakliga forskningsområde fokuserar på fordonsdynamik och kontroll särskilt i samband med långa fordonskombinationer. Hans särskilda intressen inkluderar aktiv dollystyrning, kontrollsystemdesign, tvärvetenskaplig designoptimering, dynamisk systemmodellering och validering.

   

  Temaområde: HCT

  Chalmers tekniska högskola

  manjurul [dot] islam [at] chalmers [dot] se
 • Niklas Arvidsson Mer info på ri.se

  Senior forskare

   

  Niklas forskar inom områdena energi och transport där hans främsta intresse är citylogistik med fokus på den sista kilometern, affärsmodeller och distribution med låga koldioxidutsläpp med finansiella, operativa, samt tekniska(ICT)-aspekter. Niklas har doktorerat i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där titeln på avhandlingen var “Essays on operational freight transport efficiency and sustainability”.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  RISE Viktoria

  niklas [dot] arvidsson [at] ri [dot] se
 • Per Hilletofth Mer info på ju.se

  Professor

   

  Inom transporteffektivitetsområdet ligger huvudintresset inom intermodala transporter samt gröna och hållbara transportkorridorer

   

  Temaområde: Hållbara Transportkorridorer

  Jönköping University, School of Engineering

  per [dot] hilletofth [at] ju [dot] se
 • Per-Olof Arnäs Mer info på chalmers.se

  Forskare

   

  Per Olof Arnäs har en lång erfarenhet av transporter, både akademiskt och från industrin där han tidigare har varit verksam. Han är främst intresserad av transportindustrins digitalisering samt vilka effekter denna har och kommer att få (till exempel inom big data).

   

  Foto: Oscar Mattson

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  per-olof [dot] arnas [at] chalmers [dot] se
 • Peter Georén Mer info på itrl.kth.se

  Föreståndare, Integrated Transport Research Lab (ITRL)

   

  Peter leder verksamheten på KTH Integrated Transport Research LAB (ITRL) som samlar ledande tvärvetenskaplig kompetens och aktörer för att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem. Den grundläggande utmaningen för globala och långsiktigt hållbara transportsystem ska mötas med helhetslösningar och tjänster för mobilitet kring infrastruktur, nya fordon samt nya affärsmodeller och policy.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  peterg [at] kth [dot] se
 • Rafael Basso Mer info på chalmers.se

  Industridoktorand

   

  Rafael Basso är forskare och projektledare på Volvo Trucks – Advanced Technology and Research. Han har jobbat i många år inom Telematik och Intelligent Transport System. För närvarande är han industridoktorand på Chalmers med fokus på real-tids prediktion av energiförbrukning och ruttoptimering för eldrivna lastbilar och bussar.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  rafael [dot] basso [at] volvo [dot] com
 • Rickard Bergqvist Mer info på gu.se

  Professor

   

  Mina forskningsområden är främst intermodala transporter, sjöfart, regionala logistikcentra, torrhamnar och public-private partnerships

   

  Temaområde: HCT, Hållbara transportkorridorer

  Göteborgs universitet

  rickard [dot] bergqvist [at] handels [dot] gu [dot] se
 • Roberto Fernández Abenoza Mer info på kth.se

  Doktorand

   

  Roberto studerar dynamiken och utvecklingen av passagerares tillfredsställelse i kollektivtrafiken i Sverige och olika aspekter av dörr-till-dörr resor.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  KTH

  roberto [dot] abenoza [at] abe [dot] kth [dot] se
 • Samuel Lindgren Läs mer på vti.se

  Forskningsassistent

   

  Samuel Lindgrens forskningsområde är transportekonomi med särskilt fokus på godstransporter. Han har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning på ekonometri från Stockholms universitet.

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer

  VTI

  samuel [dot] lindgren [at] vti [dot] se
 • Sara Rogerson Mer info på vti.se

  Forskare, teknologie doktor

   

  Saras forskning tittar på inköp av godstransporter ur transportköpande företags perspektiv, med fokus på inköpsprocessen kopplat till miljöpåverkan.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  VTI

  sara [dot] rogerson [at] vti [dot] se
 • Sharon Cullinane Mer info på gu.se

  Professor

   

  Sharon har forskat och föreläst i hållbara gods- och persontransporter i många år på olika universitet runt om i världen, inklusive Oxford University, University of Hong Kong, Rennes Business School och Egyptian National Institute of Transport.

   

  Temaområden: Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  Göteborgs universitet

  sharon [dot] cullinane [at] handels [dot] gu [dot] se
 • Stefan P G Jacobsson Mer info på chalmers.se

  Industridoktorand

   

  Stefans forskning bedrivs inom ett forskningsprojekt som heter REACH och handlar om accesshantering i realtid. Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan intermodal terminal och åkeri i syfte att effektivisera godstransporterna genom accesshantering. Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft.

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer

  Chalmers tekniska högskola

  stefan [dot] jacobsson [at] chalmers [dot] se
 • Sönke Behrends Mer info på chalmers.se

  Teknologie doktor

   

  Sönke Behrends är forskare inom city logistik vid vid Avdelningen för logistik och transport på Chalmers tekniska högskola, och manager av Urban Freight Platform (UFP). Hans främsta forskningsintresse är samspelet mellan logistik, transporter och stadsplanering och att utveckla lösningar för att förbättra citylogistikens hållbarhet. Hans expertis är utvärdering av logistikåtgärder ur ett systemperspektiv.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Chalmers tekniska högskola

  behrends [at] chalmers [dot] se
 • Uni Sallnäs Mer info på liu.se

  Junior universitetslektor

   

  Det finns goda exempel där företag i en logistikkedja samarbetar för att produkter ska nå ut till kunden vid rätt tillfälle, till en låg kostnad och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Unis forskning handlar just om dessa samarbeten. Potentialen är stor, men det finns många hinder på vägen.

   

  Temaområde: Urban Mobility

  Linköpings universitet

  uni [dot] sallnas [at] liu [dot] se
 • Vendela Santén

  Teknologie doktor

   

  Vendela är intresserad av transportköpande företags möjligheter att minska miljöpåverkan från transporterna. Framförallt har hennes forskning varit inriktat på logistikåtgärder som kan förbättra fyllnadsgraden i transporterna.

   

   

  Temaområden: HCT, Hållbara transportkorridorer, Urban Mobility

  SSPA Sweden AB

  vendela [dot] santen [at] sspa [dot] se
 • Violeta Roso Mer info på chalmers.se

  Docent

   

  Violeta Roso är docent vid avdelningen Service Management and Logistics. Hon har forskat om torrhamnar sedan 2003, hon har skrivit många, ofta citerade, publikationer och är idag ledande forskaren i ämnet. Torrhamnkonceptet bygger på en hamn som förbinds med en inlandsterminal med järnväg, där containrar kan lämnas in på samma sätt som direkt till hamnen. Fördelar med torrhamnar: ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad miljöeffekt och regional utveckling. Violeta har varit gästföreläsare på UNSW i Sydney/Australien och UNF, Florida/USA. Hon handleder doktorander och master studenter och föreläser i doktorands- och masterskurser.

   

  Temaområde: Hållbara transportkorridorer

  Chalmers tekniska högskola

  violeta [dot] roso [at] chalmers [dot] se