Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Workshop långa fordon i Sverige

24 januari 2019 13:00 till 17:00
Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg
Det nationella HCT-programmet, som drivs i regi av CLOSER, bjuder in till workshop gällande långa fordon, längre än för tillfället tillåtet (25,25 m), i Sverige.
hct_bild.jpg

Syftet med workshopen är att diskutera hur längre fordon kan införas, vart det bör införas samt identifiera vilka typer av försök med långa fordon som är särskilt intressanta för de olika aktörerna och som bidrar med mest nytta. Workshopen är även ett bidrag till regeringsuppdraget vid namn ”Uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet” där följande beslut tagits: Den svenska regeringen har gett i uppdrag åt Trafikverket att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. 

Vi kommer bland annat kort att få lyssna till Kenneth Natanaelsson, Trafikverket, berätta om regeringsuppdraget samt fordonstillverkare och transportörers vy på långa fordon. Viktor Åkesson, ansvarig för arbetspaketet Systemeffekter och Logistik inom HCT-programmet och även koordinator för den uppdaterade färdplanen HCT väg i Sverige, kommer även kortfattat att gå igenom forskningsbehov gällande längre fordon som identifierats inom logistiksegmentet på vägen fram mot år 2030. 

Vi utför sedan en workshop kretsande kring ovan formulerat syfte och vi ser fram emot att få ta del av era synpunkter.  

Läs mer om regeringsuppdraget här

Läs mer om HCT-programmet här
 

Ladda ner anteckningar från seminariet här

Arrangeras av CLOSER.