Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Workshop: Hur kan längre fordon öka attraktiviteten för mer järnvägs- och sjötrafik?

15 oktober 2019 09:00 till 12:00
Demostudion,Lindholmspiren 3 - 5, Göteborg
CLOSER och dess nationella program HCT, bjuder in till workshop kring möjligheter med längre vägfordon i kombination med järnvägs- och sjötransporter. Detta samarbete är en del i den satsning CLOSER gör inom ramen för innovation och ökad transporteffektivitet inom långväga godstransporter.

Syftet med workshopen är att diskutera möjligheter med längre fordon (än idag tillåtna 25,25 meter) i kombination med järnvägs- och sjötransporter för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga multimodala transporter. 

Inom det Nationella HCT-programmet har en ny uppdaterad färdplan för HCT färdigställts där stor vikt läggs på att öka kunskapen kring hur längre fordonskombinationer kan stödja konkurrenskraften för multimodala transportkombinationer. Detta ligger väl i linje med CLOSERs satsning på att finna ökat projektsamarbete kring långväga effektiva transporter inom ramen för det nystartade temaområdet Multimodala Lösningar. 

Under förmiddagen kommer CLOSER presentera resultatet för nyligen genomförd behovsanalys som grund för arbetet med multimodala transporter. Därtill kommer vi lyssna in på befintliga HCT-upplägg likväl som nya planerade försök och testarenor.

Läs mer och anmäl dig här

Arrangeras av CLOSER.