Hoppa till huvudinnehåll

Nordisk HCT Årskonferens 2021

Online och på plats på Lindholmen Science Park

För sjunde året anordnar CLOSER en nordisk konferens om High Capacity Transport (HCT). Årets konferens blir den 8 december och med möjlighet att delta fysiskt på Lindholmen i Göteborg eller via webben.

Arrangeras av: 
CLOSER
Röd lastbil på bro

Konferensen kommer att fokusera på den senaste utvecklingen inom forskning, erfarenheter från tester och implementering i Norden. Vi kommer också att göra internationella utblickar då det händer mycket i resten av Europa.

Alla presentationsbilder kommer att vara på engelska och de flesta talare kommer också att tala på engelska.

High Capacity Transport avser introduktion av fordon och fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som är tillåtet i dag. Detta inkluderar hur man bättre kan utnyttja infrastrukturen och fordonen genom att använda de möjligheter som uppkopplade fordon erbjuder (ofta kallat Intelligent Access).