Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nordisk HCT Årskonferens 2019

28 augusti 2019 09:00 till 16:15
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
För sjätte året arrangerades CLOSER årskonferens för High Capacity Transport (HCT).

High Capacity Transport avser införandet av fordon och fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som är tillåtet idag. I detta ingår även hur man kan kombinera infrastruktur och fordon på ett bättre sätt t ex genom uppkopplade fordon, Performance based standards och multimodala lösningar.

09.00 Kaffe och registrering
09.45 ERTRAC:s Färdplan för långväga godstransporter
Isabelle Schnell-Lortet, Volvo koncernen
10.05 Vad krävs för att nå de transportpolitiska målen kopplat till godstransporter (och vad är HCT:s roll), Jessika Roswall, Trafikutskottet (M)
10.25 Kaffe paus
11.05 Hur speditörer bäst kan använda HCT
Maria-Nilsson-Öhman DHL, Hanna Melander DB-Schenker
12.30 Lunch
14.10 Erfarenheter från nästan 10 års försök med 74-tons fordon
Lena Larsson Volvo & Henrik von Hofsten Skogforsk
14.50 Kaffe paus
15.10 High Capacity Transport – Towards Efficient, Safe and Sustainable Road Freight
Jerker Sjögren, Jesjo Konsult. Ordförande i OECD/ITF´s arbetsgrupp för HCT
15.25 Ny svensk Färdplan för HCT
Viktor Åkesson, Schenker Consulting
 

 

 

Agenda

Länk till app

Arrangeras av CLOSER vid Lindholmen Science Park.