Hoppa till huvudinnehåll

Laddinfrastruktur och energiförsörjning för elektromobilitet

-
Online

Med fokus på behovet av laddinfrastruktur i olika situationer och förväntat användarmönster. Vi samtalar också om förutsättningar och möjliggörare för att tillhandahålla nödvändig effekt vid rätt tidpunkt och vilken roll olika aktörer i samhället kan ta. Exempelvis fastighetsägare, markägare eller fordonsanvändaren.

Arrangeras av: 
Business Region Göteborg

Tillgänglig laddinfrastruktur och hållbar energiförsörjning är grundförutsättningar för ett elektrifierat transportsystem. 

Varje möte kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt 3 min att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från BRG.

Läs mer och anmäl dig här