Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Inspirationsfika - Additiv tillverkning

23 juni 2020 13:00 till 14:30
Online
Tekniken och kunskap kring additiv tillverkning (3D-printing) utvecklas i en snabb takt. Från att i ett inledande skede främst innefattat utveckling och tester i mindre skala ses en industrialisering av tekniken. Ett tydligt exempel är användningen av additiv tillverkning för komplexa reservdelar inom industri och för militära tillämpningar. Högaktuellt är även den användning av 3D-skrivare som bidragit till att bistå sjukvården med skyddsutrustning.

Tillämpningsområden där additiv tillverkning kommer bli en naturlig kedja i försörjningskedjan kommer med stor sannolikhet öka inom de närmsta åren i takt med att tekniken utvecklas och tillverkningskostnaden kan konkurrera med traditionella tillverkningstekniker.

Inspirationsseminariet som CLOSER anordnar, tillsammans med Postnord och Combitech, syftar till att öka kunskapen kring nuvarande möjligheter med additiv tillverkning men främst kommer vi att söka svar på hur en framtida industriell användning av tekniken kommer att påverka logistik- och transportsystemet.

Till Anmälan och agenda

Arrangeras av CLOSER.