Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hur ställer vi om till fossilfria godstransporter på väg? - Transportköparseminarie

10 september 2019 09:00 till 12:00
Lindholmen Science Park, konferensrum Pascal, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Sveriges riksdag har beslutat att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Mot bakgrund av detta vill vi bjuda in dig som arbetar med logistik och godstransport samt inköp av dessa för att ta del i ett förmiddagsseminarium på Lindholmen Science Park i Göteborg som adresserar hur vi gemensamt kan nå målen.

Förmiddagen kommer bjuda på ett flertal intressanta presentationer och inblickar från bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo Trucks, Scania, DHL, drivmedelsleverantörer samt transportköpare. Ni kommer få ökad förståelse för trender inom transportinköp, tillgänglig teknik, drivmedelsutveckling och hur åkerierna agerar. 

Agenda

09.00 Introduktion

Andreas Josefsson, CLOSER & Britt Karlsson-Green, GREAT

09.10 Nuläget och vägen framåt

Patrik Klintbom, Triple F

09.30 Transportinköp och energieffektiva transporter

Linda Styhre, IVL Svenska Miljöinstitutet

09.50 Hur utvecklas marknaden och tekniken

Mats Franzén, Volvo Lastvagnar

Joar Turesson, Scania

10.20 Kaffe & Bensträckare

10.40 Miljökrav, uthållighet och hållbara relationer

Janina Gröhn, DHL

10.55 Hur utvecklas marknaden för drivmedel

Urban Wall, FordonsGas

Mikael Antonsson, Gasum

11.25 Workshop & summering

Eventet är kostnadsfritt och möjliggörs genom stöd från Västra Götalandsregionen. 

Till agenda och anmälan

Arrangeras av CLOSER & GREAT.