Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan framtidens godståg möjliggöra effektiva leveranser genom automatkoppel?

-
Online

Under fyra fredagar i mars/april anordnar CLOSER digitala frukostseminarium där vi diskuterar samt förklarar möjligheter för framtidens godståg utifrån de tekniker som utvecklas inom det europeiska programmet Shift2Rail.

Arrangeras av: 
CLOSER

Frukostseminarierna ger dig en möjlighet att på ett enkelt sätt bli mer insatt i ny teknik och framtidsutsikter för järnvägssystemet. Vi pratar om hur nya tekniker från Shift2Rail kan appliceras i Sverige, vilka utmaningar som finns för olika aktörer samt vad som kommer ske framåt. Seminarierna kommer att ge en överblick, göra ett fåtal djupdyk och även öppna upp för mycket diskussion i paneler och med publiken.

Agenda:

  • Del 1: Här får vi en inblick i varför automatkoppel kan möjliggöra effektiva transporter, vad det är som sker nu samt en inblick i varför vi inte kommit längre än vi gjort.
  • Del 2: Paneldiskussion kring automatkoppel som möjliggörare utifrån ett användarperspektiv, infrastrukturperspektiv samt framtidsutsikter.

Talare

Anders Ekmark, strategisk planerare, Trafikverket

Jonas Eriksson, projektledare, CLOSER 

Annette Bernström, Vagnchef, Green Cargo

Agendan kommer uppdateras med fler talare.

Gå med i CLOSER Rail Forum

Efter samtliga seminarium kommer det finnas möjlighet att hänga kvar och ställa frågor till våra talare under 20 min.

Se inspelningarna från serien