Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering och affärsmodeller för elektromobilitet

-
Online

Med fokus på på digitalisering som ett kraftfullt verktyg för att skapa en hållbar och smart framtid. Vi samtalar om förutsättningar, metodik, datainsamling och delning samt möjligheter med digitalisering.

Arrangeras av: 
Business Region Göteborg

Vi tittar också på affärsmodeller, hur vi organiserar oss i olika roller och hur det måste anpassas för ett hållbart elektrifierat transportsystem. 

Hur kan digitalisering användas för strategisk planering, vid upphandling och för uppföljning av ställda krav?

Varje möte kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt 3 min att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från BRG.

Mer information och anmälan här