Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

CLOSER på Transportforum

8 januari 2020 (Hela dagen) till 9 januari 2020 (Hela dagen)
Linköping konsert & kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping
Den 8 - 9 januari är CLOSER på Transportforum i Linköping, projekten som är representerade är DenCity & Geofencing samt temaområdet Digitaliserad och uppkopplad logistik!

Den 8 januari kan du lära dig mer om Digitaliserad och uppkopplad logistik.

Digitaliserad och uppkopplad logistik

Digitaliserad & Uppkopplad Logistik driver en rad projekt och skapar samtidigt en plattform för strategisk samverkan.  Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till ett smartare resursutnyttjande av dagens infrastruktur och transportsystemet i sin helhet. 

 • Framtidsscenarier för det digitala godstransportlandskapet
  Talare: M. Bemler
  Författare: M. Bemler, A. Pernestål, A. Engholm, G. Gidofalvi & J. Eriksson

Onsdag 8 januari kl 13:15 - 14:45, Rum K&K, Sonaten

Geofencing

Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras t.ex. hastighet och drivlina. På transportforum visas en övergripande presentation av FoI-programmet. Handlingsplanen presenterades på förra transportforum och i år är fokus på vad programmet gjort.

 • Handlingsplan för att införa geofencing i större skala i svenska städer
  Talare: Rodrigue Alfahel, CLOSER
  Författare: Viktor Åkesson, CLOSER, & Johannes Berg, Trafikverket

Onsdag 8 januari kl 15.30 - 17.00, Rum K&K, Musiksalen

DenCity

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen hållbara städer och samhällen. Följande session berör DenCity:

Fastighetsägarens roll för hållbara transporter 
Moderatorer: Frances SpreiChalmers & Andreas JosefssonCLOSER
I denna session kommer vi få ta del av resultat från ett antal fastighetsägares arbete av nya lösningar som möjliggör en mer hållbar person- och godsmobilitet i den täta staden, och även den roll som staden kan komma att spela i detta.

 • Mobility Broker – en innovativ mobilitetslösning för boende i en tät stad
  Talare: Anne FaxérRISE
  Författare: Anne Faxér & J. Ivarsson
   
 • Riksbyggens roll i omställningen för hållbara transporter i staden
  Talare: Therese Berg,  Riksbyggen
  Författare: T. Berg
   
 • Mobilitet och parkering – mobilitetsavtal som verktyg i Göteborgs Stad​
  Talare: Torunn Vikengren, Göteborgs Stad
  Författare: T. Vikengren D. Backelin
   
 • Mobility as a service för nya bostäder – hur skapas bäst förutsättningar
  Talare: Björn WendleTrivector
  Författare: E. Lund B. Wendle L. Persson

Torsdag 9 januari kl 11.00 - 12.30, Rum K&K, Kulturen

Mer information och anmälan hittar du här