Hoppa till huvudinnehåll

Climate friendly city logistics in the Nordics

-
Visual Arena, Lindholmspiren 5, Göteborg & Online

CLOSER och Trafikverket uppmanar dig att delta i konferensen: Climate friendly city logistics in the Nordics.

Arrangeras av: 
Trafikverket och CLOSER
Konferensen kommer att hållas på engelska samt kommer vara tillgänligt som ett online seminarium.

Inom ramen för projekten DenCity och Attractive and climate-smart transport in the cities, båda med fokus på klimatsmart och hållbar mobilitet i den täta staden, vill vi bjuda in dig till ett två-dagars online-seminarium som kommer att kännetecknas genom spännande föreläsningar som hålls av forskare och andra experter.

Fokus kommer att ligga på att visa bästa praxis från de olika nordiska länderna - lösningar som syftar till att bidra till en hållbar stadsutveckling i nordiska städer och storstadsregioner. Tre huvudscener kommer att behandlas under de två dagarna.

  • Hur värnar vi godstransporter i stadsplaneringsprocessen?
  • Hur kan vi använda samlastning för ökad transporteffektivitet?
  • Hur kan vi utnyttja de urbana vattenvägarna?

Presentationer:

Intro
 

 

The challenge of achieving climate friendly city logistics

Michael Brown, Göteborgs Universitet

 

 

Freight logistics in the urban planning process
 

Freight logistics in the urban planning process

Magnus Jacobsson, Boverket

 

Sustainable Urban Logistics Plans in Norway

Olav Eidhammer, Institute of Transport Economics

 

Urban logistics as a tool for a sustainable city
Staffan Bolminger, FOG

 

Smart emission free city logistics in Tampere
Jukka Pellinen, Tampere University of Applied Sciences

 

Urban Waterways

Waste on water
Peter Årnes, Department for Sustainable Waste and Water, City of Gothenburg
Spyros Ntemiris, Urban Transport Administration, City of Gothenburg
Martin Svanberg, SSPA AB

 

What opportunities do urban waterways offer for city logistics?
Walther ploos van Amstel, Amsterdam University

 

The potentials and barriers of using seas for construction materials
Anna Fredriksson, Linköpings Universitet

 

Consolidation in urban freight logistics

Urban consolidation for sustainable cities
Louise Larsson, Älvstranden Utveckling

 

Oslo City Hub
Tale Ørving, Institute of Transport Economics

 

Älskade stad / Elskede by
Erik Wastesson, Ragn-Sells AB

 

Supply chain, digitalization and sustainability at Södertörn
Olof Bohlin, Upphandling Södertörn

 

Paneldiskussion