Hoppa till huvudinnehåll

Workshop: Triple Helix-satsning på godstransporter

-
Hörsalen, SP Food and Bioscience, Frans Perssons Väg 6, Göteborg

Välkommen att delta på en workshop för att diskutera kartläggningen av forskning inom området godstransporter i Triple Helix-samverkan.

Som deltagare kommer du bland annat att få bidra i arbetet med att identifiera eventuella luckor. Inom vilka områden finns ett behov av ny forskning och innovation i Triple Helix-samverkan för att för att utveckla godstransporterna? Vilka aktörer bör ingå?

Tid: Onsdag 11 maj, 10.00 – 15.00      

Plats: Hörsalen, SP Food and Bioscience, Frans Perssons Väg 6, Göteborg

Inbjudan vänder sig till alla som är intresserade av att vara med och påverka forskningen inom godstransportområdet. Tipsa oss gärna om personer som borde få denna inbjudan. Målet är att alla transportslag ska vara representerade.

Anmäl dig här

Det är kostnadsfritt att delta på workshopen, lunch ingår.

Kontaktperson: Lina Wells, projektledare CLOSER, lina.wells@trafikverket.se, 010 – 124 20 80

Om förstudien 

På uppdrag av Trafikverket genomför Closer just nu en förstudie som ska pröva om en stark satsning på forskning och innovation inom godsområdet kan bidra till ett mer sammanhållet godstransportsystem och bättre möta kraven på ökad effektivitet och hållbar utveckling.

Förstudien (som pågår under 2016) ska undersöka möjligheten till en Triple Helix-satsning i FoI inom området gods och svara på frågorna:

  • Finns det behov av en förstärkt satsning på godstransporter i Triple Helix-samverkan?
  • Är det bra i relation till andra, liknade eller pågående, satsningar inom godsområdet?
  • Hur skulle en satsning kunna gestaltas?

Godssatsningen ska kännetecknas av sammodalitet. Varje trafikslag ska utvecklas och förbättras efter sina egna förutsättningar, men också tillsammans med, och i samspel med andra trafikslag.

Just nu pågår den första delen av förstudien, en kartläggning av vilken forskning som bedrivs och vilka aktörer som är verksamma i denna forskning.