Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Workshop om Intelligent Tillträdes-Kontroll för HCT-fordon

1 juni 2016 09:00 till 12:00
Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg
Regeringen förväntas under de närmaste månaderna ta beslut om att öppna delar av det svenska vägnätet för trafik med fordonståg med bruttovikter upp till 74 ton under förutsättning att trafiken med fordon över 64 ton följs upp med Intelligent Tillträdes-Kontroll.

Syftet med ITK är att körning utanför 74 tonsnätet, överlaster, otillåtna fordonskombinationer och andra regelöverträdelser minimeras eftersom dessa skulle leda till förtida nedbrytning av infrastrukturen och fler olyckor. Dessutom väntas systemet bidra till mindre fusk, och därmed konkurrens på mer lika villkor, samt bättre arbetsmiljö med mindre stress.

Denna workshop är en fortsättning på den workshop vi hade 20 oktober 2015.
 

Syftet är att presentera och diskutera

- den kravspecifikation och det regelverk som håller på att tas fram för ITK-system för HCT-fordon där fordonsoperatören åläggs att registrera och spara data om rutter, bruttovikter, axelvikter och fordonskombinationer i ett år, att regelbundet rapportera avidentifierade rutt- och viktdata till myndigheterna samt att kunna visa upp ett kvalitetssäkrat egenkontrollsystem för att minimera regelöverträdelser.

- förslaget till projekt för att ta fram och demonstrera några prototyper baserade på den preliminära kravspecifikationen för att verifiera och finjustera både kraven och regelverket samt vara till stöd för utvecklingen av kommersiella tjänster och processer hos myndigheter. Dessa kommer att bygga vidare på befintliga fleet-managementsystem som kopplas samman med vågar på fordonsaxlarna och med externa vågar.

- förutsättningarna för telematikbranschen att ta fram tjänster baserade på den preliminära kravspecifikationen, både för den privata sektorn och för involverade myndigheter, samt framtida tjänster för kommande myndighetskrav, t ex vägslitageskatt och viktkontroll (EU 96/53).

Workshopen riktar sig till speciellt inbjudna. 
 
Plats: Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg

Tid: 09.00-12.00, 1 juni, 2016. Möjlighet till mingel över en kopp kaffe från 08.30.