Hoppa till huvudinnehåll

Transporteffektivitetsdagen 2016

-
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg

Transporteffektivitetsdagen (Treff) är en årlig konferens om trender, utmaningar och hållbara lösningar inom transportområdet.

Arrangeras av: 
CLOSER vid Lindholmen Science Park och forskningscentrumet Northern LEAD

Den 25 augusti var det dags igen! Transporteffektivitetsdagen firade fem år och arrangörerna, CLOSER och forskningscentrumet Northern LEAD, bjöd in till en konferensdag på Lindholmen, Göteborg.

Precis som tidigare år präglades konferensen av spännande föredrag av forskare och andra experter, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och inte minst av nätverkande.

Se programmet här

25 augusti
Kl 09.00 - 16.30

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Göteborg

 

Talare transporteffektivitetsdagen 2016
 

SESSION 1: International Key Note Session - Future outlook and trends

Lauri Ojala
Professor of Logistics

Turku School of Economics

A Macro perspective on logistics development:
The Logistics Performance index 2016

 

Gina Chung
Head of Trend Research DHL

DHL Innovation Approach  – Demystifying Trends & Shaping the Future

 

 

Cathy Macharis
Professor of Transport and Logistics
Vrije Universiteit Brussel

The 5 ways to go for sustainable mobility and logistics: 
A story full of hope!

 

 

SESSION 2: Mål och planering för att nå ett klimatsmart transportsystem

 

Lena Erixon
Generaldirektör
Trafikverket

Innovativa transportlösningar för hållbar samhällsutveckling

 

 

Thomas Sterner
Professor i Miljöekonomi
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Mål för transportsektorn ur ett klimatperspektiv

 

 

Jonas Eliasson
Trafikdirektör
Stockholms stad

Plats för fler trender, problem och lösningar för urbana transporter

 

 

SESSION 4: Olika vägar att effektivisera infrastrukturen och transporterna

 

Rafael Basso
AB Volvo

Effektivt användande av eldrivna lastbilar

 

Erik Jenelius
Biträdande professor i kollektivtrafiksystem
Kungliga Tekniska Högskolan

Transport effektivitet hos Off-peak godsleveranser, resultat från Stockholms pilotförsök

 

 

Kristian Hamberger
Logistikchef och grundare
Mat.se

Logistikupplägg för effektiv hemleverans av dagligvaror

 

 

Sara Rogersson
Teknologie licentiat, doktorand
Chalmers Tekniska Högskola

Hur kan ditt företag öka fyllnadsgraden?

 

 

Vendela Santén
Teknologie licentiat, doktorand
Chalmers Tekniska Högskola

Hur kan ditt företag öka fyllnadsgraden?

 

 

SESSION 5: Innovationstävling - lösningarna som kommer att förändra?

 

Wertocontainer - Kyrkbyns Industri AB

D-Rail

Smart Delivery Station - Semcon

 

 

SESSION 6: Smarta affärslösningar
 

Tobias Forngren
Freelway

Bättre service till lägre kostnad genom hållbar digital logistiklösning

 

 

Erik Wallin
Grundare och CEO
Baghitch

Crowd shipping made Trouble Free