Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

"Horisontal Collaboration" - ny intressant trend inom transportområdet

20 mars 2015 08:00 till 12:00
Campus Helsingborg, rum Penthouse, Universitetsplatsen 2, Helsingborg
Välkommen till en workshop den 20 mars, Helsingborg

Vad står Horisontellt samarbete för?
Horisontellt samarbete innebär att när flera företag har godsflöden i samma stråk finns det stor potential att effektivisera företagens logistik och transporter. Genom ett nära samarbete mellan företagen redan på supply chain nivå kan man t ex med ökad fyllnadsgrad både sänka kostnaderna och minska utsläppen av CO2.

Ladda ner talarpresentationer från workshopen

Innovativt EU-projekt
EU-projektet CO3 har via forskning, tester och business case visat att horisontellt samarbete fungerar. Projektet har skapat en fungerande plattform för denna nya form av samarbete. På workshopen kommer ledande forskare och praktiker från CO3 att dela med sig av visionen bakom ”Horisontal collaboration” och konkreta resultat. Dessutom kommer erfarenheter från tidiga svenska försök på området att redovisas.

Workshopen är ett samarbete mellan Lunds universitet, Trafikverket och Closer vid Lindholmen Science Park.

Program