Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

High Capacity Transports årskonferens 2014

26 mars 2014 10:00 till 17:00
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
High Capacity Transports (HCT) avser införandet av fordon och fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som används idag. En användning på bred front av HCT i Sverige skulle ge betydande vinster i form av ökad effektivitet, minskade krav på investeringar för ökad kapacitet, lägre energianvändning och minskade utsläpp av CO2. Med Closer i spetsen är nu HCT-verkstan i full gång. Under årskonferensen kommer olika aktörer att informera om det pågående och framtida arbetet.
Fotograf: Erik Viklund, Skogforsk

Ladda ned alla talarpresentationer

ANMÄLAN
Vi har stängt anmälan. 
Seminariet är kostnadsfritt, men vid ”no show” debiterar vi 500 kr.

PROGRAM

10.00 Inledning 
Status på arbetet sedan Forums färdplan blev klar i april 2013. 
•    Jerker Sjögren, CLOSER
•    Petter Åsman, Trafikverket

10.20 Demonstrationsprojekt - mottagningsfunktion och hemsida 
•    Niklas Fogdestam, Skogforsk 
•    Transportstyrelsens process för ansökningar – Mats Willén, Transportstyrelsen

10.50 Performance Based Standards (PBS) projektet
PBS innebär att fordon och fordonskombinationer får tillstånd (certifiering) att använda infrastrukturen om de uppfyller fastställda krav (standarder) på egenskaper och prestanda (performance) oavsett teknisk lösning. Sverige är i startgroparna på området med PBS-projektet som startade i november 2013.

•    The PBS Project - Sogol Kharrazi, VTI (English) 
•    Infrastrukturen - Thomas Asp, Trafikverket
•    Regelverk - Mats Willén, Transportstyrelsen
•    Typfordon - Anders Berger, Volvo 

11.40 Kaffe 

11.55 Intelligent Access Program – IAP 
Australien har infört IAP eftersom man ansåg att traditionella övervakningsmetoder inte var tillräckliga för HCT. Fordonen förses med en svart låda med GPS och modem, som rapporterar fordonets rörelser och eventuella avvikelser från tillåtna rutter rapporteras direkt till myndigheten. Sverige har ett IAP pilotförsök sen början av 2013.
•    De första resultaten från pilotförsöket - Sten Wandel, Lunds universitet
•    IAP-användarnas erfarenheter – Sara Ranäng, Schenker Consulting och DUO-projektet tillsammans med Volvo (Niclas Karlsson)
•    IAP Deployment projektet - Sten Wandel, Lunds universitet

12.30 Lunch 

13.30 Systemeffekter transporteffektivitet inkl. HCT 
Forum önskade en större konsekvensanalys på systemnivå av transporteffektivitet inkl. HCT-transporter i Sverige. Lunds universitet och Trivector tillsammans med KTH:s järnvägsgrupp och en bred referensgrupp inleder en sådan studie våren 2014. 
•    Lena Schmitfeldt-Rosquist, Trivector 

13.45 FOI-programmet HCT och trafiksäkerhet
•    Traffic safety study - András Bálint, Chalmers (English)
Paneldiskussion:
•    András Bálint, Chalmers
•    Thomas Asp, Trafikverket
•    Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag 

14.10 Införande av tyngre fordon (74 ton) som steg 1 i HCT-införandet 
•    Erfarenheter från ST-projektet – Thorbjörn Bennesved, Bennesveds Åkeri
•    Skogsindustriernas förslag - Karolina Boholm, Skogsindustrierna
•    Åkerinäringens syn på förslaget - Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag
•    Översyn av åtgärder i infrastrukturen - Thomas Asp, Trafikverket

15.10 Kaffe

15.40 Den internationella scenen 
•    Vad händer inom EU (96), Mats Willén, Transportstyrelsen
•    OECD-arbetsgrupp – Jerker Sjögren, CLOSER

15.55 Marknaden för HCT
Hur ser marknadsbilden ut? Vilka segment har störst nytta av HCT? Här kommer vi även att redovisa resultat från vissa pågående HCT-projekt.
•    HCT marknadsundersökning – Per-Olof Arnäs, Chalmers 
•    Vad tycker näringslivet om HCT? Mats Boll, Volvo
•    Vad tycker transportörerna om HCT? Erfarenheter från bl.a. DUO2-projektet - Sara Ranäng, Schenker Consulting
•    Fördelar med HCT för Skogsindustrierna – Karolina Boholm, Skogsindustrierna
•    Intermodala HCT-projekt 

Diskussion

17.00 Avslutning

MER INFORMATION
Jerker Sjögren, Closer, Lindholmen Science Park
E-post: jerker.sjogren@lindholmen.se
Tel: 031 – 764 70 02