Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

High Capacity Transport årskonferens 2015

28 augusti 2015 09:00 till 13:00
Örebro Truckstop, Berglundavägen, Örebro
High Capacity Transport (HCT) avser införandet av fordon och fordonskombinationer med högre kapacitet än vad som används idag. Årskonferensen redovisar det senaste som hänt inom de olika forskningsområdena och vi ser även framåt vad som är på gång.
Fotograf: Erik Viklund, Skogforsk

Årskonferensen för High Capacity Transport hölls  i samband med Region Örebro Transport & Logistikdagar den 28 augusti.

Hela programmet (PDF)

Talarpresentationer

Inledning om High Capacity Transport
Thomas Asp, Trafikverket och CLOSER

Bakgrund till HCT-regelverk i Finland
Petri Varin, Roadscanner 

Systemeffekter
Emeli Adell Trivector

HCT-fordons inverkan på det skogliga transportsystemet
Victor Asmoarp, Skogforsk

Intelligent tillträdeskontroll (ITK)
Sten Wandel, Lunds Universitet

Performance based standards (PBS)
Sogol Kharrazi, VTI

Typfordon
Lena Larsson, Volvo

Trafiksäkerhet
Jesper Sandin, VTI

JULA-projektet
Tomas Arvidsson, Sweco

ECT (Ett-Coil-Till)
Emeli Adell, Trivector

WIBAX
Magnus Sundström, Wibax

Inledning paneldebatt
Anders Berndtsson, Trafikverket