Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Godstransporter på landsbygd

28 november 2017 10:00 till 15:00
CLOSER/IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33. Stockholm
CLOSER bjuder nu in till ett seminarium om godstransporter på landsbygden. Målet för dagen är att lyfta olika behov och utmaningar men också att diskutera möjliga lösningar och fortsatt arbete framåt, kanske i gemensamma projekt.
Photo by George Hiles

I vår dagliga kontakt med aktörer från akademi, näringsliv och samhälle märker vi ett växande intresse för frågor som berör godstransporter på landsbygden. Regioner och myndigheter prioriterar kunskaper om landsbygdens behov och det finns ett behov av att utveckla godstransporterna i glesbygd för att säkerställa en effektiv och hållbar varuförsörjning.
 
Trafikverket offentliggjorde nyligen förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Där konstateras att en grundläggande tillgänglighet är avgörande för att näringsliv och boende på landsbygderna ska fungera. Grundläggande tillgänglighet handlar inte bara om fysisk tillgänglighet utan i stor utsträckning om tillgång till varor och tjänster.

Dagens Agenda

  • Välkomna och inledning, Bo Hallams, CLOSER
  • Landsbygdens transporter är viktiga, Einar Tufvesson, Trafikverket
  • Forskningen - vad är gjort och vad behöver göras?, Henrik Ringsberg, Högskolan i Borås
  • Transporternas roll för landsbygdens framtid, Region Jönköpings län (eventuellt ytterligare en region)
  • Samverkan för effektivare transporter, Kristin Hedlund, DB Schenker, Ulf Hammarberg, DHL
  • Digitalisering och tjänstefiering, Kenneth Verlage, Postnord, Torbias Forngren, Freelway
  • Vad händer nu? En workshop för att ta fram idéer
  • Dagen avslutas

Seminariet riktar sig till industri, akademi och offentlig sektor intresserade i området. Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår, men anmälan krävs.  Seminariet kommer att hållas på svenska.

Anmäl dig här

Arrangeras av CLOSER.