Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Godstransporter på landsbygd

28 november 2017 10:00 till 15:00
CLOSER/IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33. Stockholm
CLOSER bjuder nu in till ett seminarium om godstransporter på landsbygden. Målet för dagen är att lyfta olika behov och utmaningar men också att diskutera möjliga lösningar och fortsatt arbete framåt, kanske i gemensamma projekt.
Photo by George Hiles

I vår dagliga kontakt med aktörer från akademi, näringsliv och samhälle märker vi ett växande intresse för frågor som berör godstransporter på landsbygden. Regioner och myndigheter prioriterar kunskaper om landsbygdens behov och det finns ett behov av att utveckla godstransporterna i glesbygd för att säkerställa en effektiv och hållbar varuförsörjning.
 
Trafikverket offentliggjorde nyligen förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Där konstateras att en grundläggande tillgänglighet är avgörande för att näringsliv och boende på landsbygderna ska fungera. Grundläggande tillgänglighet handlar inte bara om fysisk tillgänglighet utan i stor utsträckning om tillgång till varor och tjänster.

Dagens Agenda

10.00 Välkomna och inledning, Bo Hallams, CLOSER 

10.15 Landsbygdens transporter är viktiga, Einar Tufvesson, Trafikverket

10.30 Forskningen - vad är gjort och vad behöver göras?, Henrik Ringsberg, Högskolan i Borås

11.00 Transporternas roll för landsbygdens framtid, Tommy Eriksson och Åslög Kantelius, Region Jönköpings län 

11.40 Digitaliserad & uppkopplad logistik inom CLOSER, Sofie Vennersten, CLOSER

11.45 Lunch

12.30 Samverkan för effektivare transporter, Ulf Hammarberg, DHL 

Hållbara transporter – the Freelway, Tobias Forngren, Freelway

 
Godstransporter på landsbygd – legala hinder och utmaningar, Kristin Hedlund, DB Schenker
 
Hållbar landsbygd, Petter Huddén, Bring

14.30 Vad händer nu? En workshop för att ta fram idéer

15.00 Dagen avslutades

Arrangeras av CLOSER.