Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Friktionsfria kombitransporter

5 februari 2014 10:00 till 16:00
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Closer, Trafikverket och MariTerm AB bjuder in till ett seminarium för att informera om det pågående arbetet med EU-projektet DESTINY. Välkommen med din anmälan senast 24 januari.

Intermodalitet är med stor sannolikhet en viktig del av lösningen på framtida godstransporter. Övergången mellan de olika transportslagen måste därför ske så friktionsfritt som möjligt. Här pågår arbete på flera håll för att få till stånd genombrott för fungerande lösningar och internationella standards. Särskilt intressant är EU-projektet DESTINY som drivs av kombioperatörernas samarbetsorganisation UIRR tillsammans med bland annat svenska intressenter.

Anmäl dig!

Program

   
09.30

Registrering och kaffe

10.00

Välkommen
Presentation av Closer

Jerker Sjögren, Closer
Trafikverkets arbete med godstransportfrågor
Tomas Arvidsson, Trafikverket

10.45

DESTINY-projektet samt ILU-koden och standard EN 13044-märkning och identifiering av transportenheter (CTU) som ska gå i kombitrafik på järnväg
Eric Feyen, UIRR (anförande på engelska)

12.00

Lunch

13.00

Resultat av projektet FRAMLAST
Peter Andersson, MariTerm

13.15

DESTINY-projektet ur en svensk synvinkel
Nils Andersson, MariTerm

13.30

Lastsäkring i kombienheter – krav och regler samt resultatet om dessa följs
Peter Andersson, MariTerm

14.15

Farligt gods i kombienheter
Nils Andersson, MariTerm

14.45

Kaffe

15.00 Transportstyrelsens syn på harmonisering av kraven för kombitrafik
Håkan Nordqvist, Transportstyrelsen
15.30 Avslutande panelsamtal med samtliga föredragshållare 
Hur går vi vidare? Hur får vi samsyn och genomslag i det dagliga arbetet?
16.00 Avslutning